SarayMedya
Torku Banada Bitter
YAZARIN SON YAZILARI
ABDULMUTTALİB’İN SÖZÜABDULMUTTALİB’İN SÖZÜ

ABDULMUTTALİB’İN SÖZÜ Abdu’l Muttalib, zemzem kuyusunu temizlemişti, Bu görevi, oğlu Haris’le birlikte...

ÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM IIÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM II

ÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM II İslâm’ın üstün bir nizam olduğun bilen düşmanlar, Bu nizamı yaşadıkları müddetçe m...

ÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM -IÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM -I

ÖZ BENLİĞİMİZİ KAYBETMİYELİM -I Şanlı dinimiz yüce İslâm, ilâhi bir nizamdır, Bu nizam, dünya ve ahiret hayatını kuşatır...

SİKA’YE, RİFA’DA GÖREVLERİSİKA’YE, RİFA’DA GÖREVLERİ

SİKA’YE, RİFA’DA GÖREVLERİ Haşim ölmüştü, yerine tek oğlu Muttalib geçti, Ona kalmıştı Sika’aye, Rifa&...

KÂ’BE’DEKİ GÖREVLERKÂ’BE’DEKİ GÖREVLER

KÂ’BE’DEKİ GÖREVLER Kâ’be’deki mukaddes sayılan görevler şunlardı, Hicâ’bet, Sika’ay...

KÂ’BE’NİN İLK YAPILIŞKÂ’BE’NİN İLK YAPILIŞ

KÂ’BE’NİN İLK YAPILIŞ Hazret-i İbrahim eşi Hacer, oğlu İsmail’i, Beyt-i Haram, yani Kâ’be semtin...

ARAPLARIN DİNİ MERKEZİ, KÂBEARAPLARIN DİNİ MERKEZİ, KÂBE

Arapların dini merkezi, daima Mekke idi, Kutsi hatıralarla dolu, mübarek bir beldeydi. Hazret-i İbrahim ve İsmail’...

HANİFLER (TEK ALLAH İNANANLAR)HANİFLER (TEK ALLAH İNANANLAR)

Arabistan’da Puta tapmayan Hanif’lerde vardı, Hanif’i Kur’an, İbrahim hakkında kullanmaktaydı. &...

PUTLAR VE PUTPERESTLİK IIPUTLAR VE PUTPERESTLİK II

Muhitin  ve  kabilenin  kendine  ait  putları Bulunurdu, en meşhur olan putları da şunlardı: Lât,Uzza,Menat,Vedd,S...

PUTLAR VE PUTPERESTLİKPUTLAR VE PUTPERESTLİK

Yeryüzü muhtelif medeniyetlere sahip olmuş, Ne milletler gelmiş, ne medeniyetler kurulmuş. Bugünkü medeniyetler ne ilk,n...

İsmet AYDEMİR
iremnet@saraymedya.com
SON DAKİKA