SarayMedya.com 'Sarayönü'nün Rehberi'

'VEDA HUTBESİ VE ÖNEMİ' 18.02.2011

CUMA HUTBESİ

19 Şubat 2011, 00:27

CUMA HUTBESİ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(Haşr, 59/71)

VEDA HUTBESİ VE ÖNEMİ

Aziz Müslümanlar!

Veda Hutbesi, âlemlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v)’in Veda Haccı esnasında Arafat’ta ashab-ı kirama irad buyurmuş oldukları, insanlığın ve İslâm’ın temel ahlâk prensiplerini, değer yargılarını, hak ve hürriyetlerini özetleyen konuşmalarıdır. Peygamber (s.a.v) bu konuşmaları Hicri 10. yılda Zilhicce’ nin 9’unda arefe günü Arafat’ta sayıları 124 bine varan sahabe topluluğuna yapmışlardır. Hz. Peygamber (s.a.v) yapacağı bu konuşmanın önemine binaen önce sükûneti sağlamış, gür sesli münadiler görevlendirerek cümleleri tekrar ettirmiş, uzaklara duyulmasını sağlamıştır.

Değerli Mü’minler!

Veda Hutbesi, Hz Peygamber’in (s.a.v)  duygu, düşünce ve faaliyetlerinin zirve noktasını oluşturur. Dikkati çeken ilk ve en önemli husus, “Bütün cahiliye adetlerini ayaklarımın altına alıp çiğniyorum” sözüyle, o karanlık devri kapaması, köhne geçmişi yıkmasıdır. Bu hutbe insanlık üzerinde büyük bir tesir meydana getirmiş, bir bakıma Peygamber (s.a.v)’in bir vasiyeti olarak değerlendirilmiştir. Bu vasiyette ana hatlarıyla şu hususlar yer almaktadır:

Tevhid, Allah’a itaatin gerekliliği,  emanete riayet, faizin yasaklanması, can, mal, ırz ve namus güvenliğinin sağlanması, kan davalarının kaldırılması, cahiliye kurumlarının lağvedilmesi, kadın hakları ve eşlerin birbiri üzerindeki hakları; müminlerin kardeş oldukları, müminlerin iç çekişmelerden ve birbirine düşmekten sakındırılması, kısas ve mirasla ilgili hukuki meseleler. (1)

Muhterem Kardeşlerim!

Bu konuşma bütün insanları içine alan evrensel bir beyanname niteliği taşımaktadır. Nitekim Peygamber (s.a.v) konuşmasına başlarken Allah’a hamd ve senadan sonra “Ey İnsanlar” hitabıyla bütün insanlığa seslenmiştir.

İnsanlığın dini duygulardan uzaklaştığı, mukaddes değerleri hiçe saydığı, insan hak ve özgürlüklerinin çiğnendiği bir çağda yaşıyoruz. Bugün Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu hutbesinde üzerinde durduğu tavsiyelerine daha çok ihtiyacımız var. Kur’an’a ve Onun sünnet-i seniyyesine sarılmaya daha fazla muhtacız. Müslümanlar ve hatta tüm insanlık Hz. Muhammed (s.a.v)’i iyi okumalı, iyi analiz ederek hayatını ona göre tanzim etmelidir. İnsanlığın kurtuluşu onun gösterdiği yola girmekle mümkündür.

Hutbemi bir ayet-i kerimenin meali ile bitirmek istiyorum: “Peygamber (s.a.v) size ne verdiyse onu alın. Ve neyi de yasakladıysa ondan da vazgeçin...” (2)


HAZIRLAYAN: İbrahim ÖZDEŞ
ÜNVANI: Aydın kent Köyü Camii İ-Hatibi HALKAPINAR/ KONYA


Konya Müftülüğü’nün 18.02.2011 Tarihli Hutbesidir.

Kaynak: Konya Müftülüğü

____________________________________________________________
(1) Hz. Muhamed ve Evrensel Mesajı (Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM)
(2) Haşr,  59/71