Ahır-Ağıl yapımına %50 hibe

Ahır-Ağıl yapımına %50 hibe
Kop illeri projesi kapsamında 2017 yılı %50 hibe destekli yeni ahır-ağıl yapımı müracaatları başladı. Büyükbaş ahır yapımına müracaat edecek olanların; başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık TÜRKVET veri tabanına...

Kop illeri projesi kapsamında 2017 yılı %50 hibe destekli yeni ahır-ağıl yapımı müracaatları başladı. Büyükbaş ahır yapımına müracaat edecek olanların; başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık TÜRKVET veri tabanına kayıtlı Aktif İşletmesi olması ve başvuru tarihinde en az 10 baş, en fazla 49 baş anaç sığıra sahip işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler olması gerekiyor. Küçükbaş ağıl yapımına müracaat edecek olanların ise başvuru tarihinden en az bir yıl önce  Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı; başvuru tarihinde en az 100 baş ve en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli Aktif İşletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler olması gerekiyor.

Başvuruda istenen belgeler arasında Hibe Başvuru Formu, Ön Proje Formu, Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları, ÇKS kaydı, İşletme Tescil Belgesi, Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/belgeleri, Nüfus cüzdanı fotokopisi yer alıyor. Tüzel kişiler için ayrıca şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı, Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği, Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı gerekiyor.

Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında Nüfus Cüzdanı ile birlikte hazır bulunması şartı aranacak. Aksi takdirde dosya incelenmeyip bir üst yazı ile iade edilecek. Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu ve ekleri destekleyici dokümanlarla birlikte 2 takım olarak hazırlanacak. Bir takımı (Belgelerin aslı) İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekiyor. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli Öğretim Elemanları başvuramıyor. Yeni inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya veya 1.derece akrabalarına (eşine yada anne, babasına veya kardeşlerden birine ) ait olması gerekiyor. Müracaatlar 31 Mart 2017 tarihinde sona edecek.