AHLÂKI EN GÜZEL OLANISIN

Hatemü’l  Enbiya  olan, sevgili  Peygamberimiz,

Fahri âlem, Hazret-i Muhammed Ahmet efendimiz.

Benim için bir şereftir, O’nun hayatını yazmak,

Zevkli bir vazife olmuştur, hayatını anlatmak.

Diğer Peygamberlere hiç benzemez, O’nun hayatı,

Tanıdıkça  etkiler,  nazarındaki  tüm  insanı.

Yakından tanıdıkça, daha da heyecan veriyor,

Öğrendikçe insanın bakışında, daha büyüyor.

Muhabbet, şevkat ve fazilet dolu O’nun hayatı,

Hulûs ve samimiyet dolu, o  örnek  bir  insandı.

O, insanlığa  Allah’ın  en  güzel  dini  İslâm’ı

Tebliğ etmiş tüm ümmetine, nimeti ve ihsanı.

O  insanlığa bir  tek  Allah’a  iman  etrafında,

Toplanmağa davet etmiş, muhabbet ve şevkatıyla.

Birbirine kenetli, fazilet sahibi bir ümmet,

Bir İslâm camiası meydana getirmiştir elbet.

En güzel usuller le olmuştur, O’nun azameti,

Doğru  yollardan  insanlığı, iyiliğe davetti.

Maddi keşmekeşlik içinde, çalkalanan insanı,

Onlar için gösterdiği, en güzeliyle kurtardı.

Nur, saadet O’nun izinden gidenlerin nasibi,

Beşer O’nda bulur, aradığı feyz ve emniyeti.

O  beşeriyetin  son mürşidi  ve  halâskârıdır,

Huzuru feyz ve Fevzi bulmak,O’na bağlanmakladır

O’nun bütün hayatı, Kur’an-ı Kerim’den akseder,

O’nun ahlâkı Kur’an ahlâkıdır, Kur’an öyle der.

Bu, O’nun en sadık hayat arkadaşı, Aişe’nin,

Şahadetiyle sabit tüm annesinden mü’minlerin.

Allah’ın  O’na  şöyle  dediğine  şÃ¢hitlik  ettik:

”Biz seni tüm alemlere rahmet olarak gönderdik.”

Yine Cenâb-ı Hak, Rasülü hakkında şunu söyler:

”Muhakkak ki sen, ahlâkı en güzel olanısın” der.

Beşerin son mürşidi, Rasul-i Ekrem’in hayatı,

O’nu lâyıkıyle anlatmaktır, yazarın maksadı posologie viagra.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi