ALLAH'A KUL OLMAK

Yeryüzüne halife olarak gönderilen insan,

Geçirmektedir büyük, zorlu, ilâhi bir imtihan,

İnsanın bu imtihanda muvaffak olabilmesi,

Bağlıdır imanda, onun kemale erebilmesi.

İmanda kemale ermeden, imtihan başarılmaz,

Başarabilmesi, Allah'a  teslimiyetsiz  olmaz.

Tam teslimiyet ise, Allah'a sıkı bağlanmaktır,

Allah'a bağlanmak, imanda kemale ulaşmaktır.

Kur'an-ı biricik ilâhi kanun, kabul etmektir.

Rasülullah'ın sünnetini, harfiyyen işlemektir.

Kayıtsız, şartsız Allah'a teslimiyyeti olmadan,

Kur'an'daki tüm hükümleri, hayatına sokmadan,

Allah'ı ve Rasülünü canımızdan-malımızdan,

Daha çok sevmedikçe, ana-baba, evladımızdan,

Allah'ın  kurtarıcı  din  diye  seçtiği  İslâm'ı,

Yeryüzüne hakim kılmak için, ne yaptığımızı,

Valığımız, canımız ve malımızla çalışmadan,

Helali helal, haramı haram bilip tanımadan,

İyiliği  emredip, kötülükleri  menetmeden,

Mü'min olarak yaşamayı, şeref kabul etmeden,

Çoluk-çocuğumuza, dini öğretip yaşatmadan,

Güzel amel ve hayra, yarış hususunda koşmadan,

Nefis, şeytan orduları duruyorsa içimizde,

Asla mümkün değildir ermemiz, imanı kemâle.

Allah'ı Zülcelâl Hazretleri, kendine samimi,

Bağlanan kullarından, dinine yardım edenleri,

Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'inde zafer va'd etmiştir,

Allah'ın va'di hak, imanda kemale erenlerdir.

Allah'ın  yardımı  ve  ihsanına  nail  olanlar,

Tam lâyıkıyla olmuşlardır, Allah'a müslümanlar.

İşte o zaman Yüce Rabbimiz, dağları-taşları,

Emrine vermiştir, müslümana bütün varlıkları,

Yırtıcı hayvanları, müslümanın emrine verir,

Rüzgârı müjdeci kılar, şimşeklerle yol gösterir.

Melekler ordusuyla, mü'mini zafere erdirir,

Ölmüş insanları duayla diriltip, hayat verir.

Şanı yüce olan Allah, imanda kemâle eren,

Kuluna yardımı esirgemez, yanlız bize düşen

Vazife, Allah'a tam layıkıyla kullar olmaktır,

Kulluk etmişsek, gerisini Allah'a bırakmaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi