ALLAH'IN ESKİMEZ NİZAMI

Dinimiz  İslâm, Mevlamızın  eskimez nizamıdır,

Müslüman, bu nizamı din olarak seçmiş insandır.

Müslüman bu nizamla, önce kendini yaratanını

Tanıyıp, emrine  uyup, terk  edecek  yasaklarını.

İnsanın  yaratılış  gayesi  ve  hikmeti  budur,

Bu hakikatı, Yüce Mevlamız, böyle buyurmuştur.

Şartlar ne olursa olsun, mü'min her zaman ,her yerde,

Allah'ın  nizamı,  İslâm'ı  yaymak  zorunda  işte.

Müslümanın İslâm'dan ayrılması aynen şöyledir,

Etin tırnak, ruhun bedenden ayrılması gibidir.

Dünyada her şey yok olmaya mahkum, yok olacaktır,

Eskimeyen, yok  olmayan  yalnız İslâm kalacaktır.

Gün gelecek, ömür dolacak, çalışan kalp duracak,

Her şey  eskiyip  bitecek, çalışan  saat  susacak,

Zaman eskiyecek, mekân, saat, gün hepsi bitecek,

Dağ, taş, yıldızlar eskiyecek, İslâm  eskimeyecek.

Düşünceler, sistemler, yazılar, devlet ve milletler,

Partiler, yurtlar, dernekler sloganlar ve doktrinler,

Kominizm ve kapitalizmlerin hepsi eskiyecek,

Sadece İslâm devam edecek ve eskimeyecek.

Caddeler, kaldırımlar, kasalar, keseler ve hanlar,

Apartmanlar, arabalar, mobilyalar ve modalar,

Vitrinler, mevki ve makamlar her şey eskitecektir,

Allah'ın  kurtarıcı  nizamı  İslâm eskimeyecektir.

Parti  taassubu  sebebiyle  düşman  kesilenler,

Sevgi, hürmet ve kardeşlik duygusunu yok edenler,

İftira eden, yalan konuşan hak-hukuk bilmeyen

Eskiyecek, yalnız  İslâm  olacaktır  eskimeyen.

İki yüz yıldan beri, İslâm'dan uzaklaştırılan,

İman ve ibadetinden, kültüründen, ahlâkından.

Hukukundan ekonomisine kadar, her şeyiyle,

Yok edilmek istenen Müslüman, dön artık kendine.

İnsanlığın  inanç, ilim  ve  medeniyet  dünyası,

İslâm'a Saadet mührünün yeniden vurulması,

Müslümanın kesinlikle dirilmesine bağlıdır,

Yoksa tüm insanlık, ateş çemberinde kalacaktır.

Allah'ımızın eskimez nizamı olan İslâm'ı

Genç yavrularımıza öğretilmeden ona nizamı,

İbadet, ilim ahlâk pınarları canlandırılmadan,

Eskiyenle eskimeyenin farkı kavranılmadan,

İçinde   yaşanan   cemiyete   bakıldığı   zaman,

Gerçek imana kavuşman, hayli zordur ey Müslüman.

Şuna inanırız, toprak sert, taş kuvvetli de olsa,

Tohumun  içindeki güce, engel  olamaz  asla.

O güç en sert toprağı yaracak, taşı oynatacak,

Bu alemde en büyük güç, sadece İslâm olacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi