Anız yakan geleceğini yakar

Anız yakan geleceğini yakar
Sarayönü'nde harman döneminin yaşandığı şu günlerde çiftçiler tarlasındaki mahsulü biçtirdikten sonra tarlasındaki anızı yakma yoluyla temizleme yoluna gidebiliyor. Anız yakmanın doğaya verdiği zarar bilinmesine rağmen...

Sarayönü'nde harman döneminin yaşandığı şu günlerde çiftçiler tarlasındaki mahsulü biçtirdikten sonra tarlasındaki anızı yakma yoluyla temizleme yoluna gidebiliyor. Anız yakmanın doğaya verdiği zarar bilinmesine rağmen kurallara uymayıp anız yakanlara verilecek cezalar arttırıldı. Öte yandan anız yakmamasına rağmen tarlasında emniyet bandı oluşturmayanlarda cezadan payını alacak.

Hasat döneminin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, yol kenarları ve meralarda ki anızların yakılmaması konusunda çiftçileri ve ilçe halkını bilinçlendirilme çalışmaları yoğunluk kazandı. Tarımsal gelişmeler ve makineleşme ile birlikte yaygınlaşan anız yakma işleminin yasaklanmasına rağmen, ilçemizde hala anız yangınlarının görülmesi, konu ile ilgilenen kurumların hassasiyetini de arttırdı.

Son derece sakıncalı olan anız yangınlarının yol açtığı zararlara değinen ve konu kapsamında bir açıklama yayınlayan Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından cezai yaptırımların arttırıldığı belirtilerek: "Çiftçilerimizin bazı yararlar umarak anızlarını yaktıklarını biliyoruz. Ancak çitçiklerimizin unutmaması gereken konu anız yakmak doğayı katletmektir. Anız yakarak toprağın gelecekte çoraklaşmasına neden oluruz.

Toprağın en önemli kısmını, bitki artıklarının çürümesi sonucu meydana gelen organik maddeler oluşturuyor. Anız yakma işlemi sırasında toprak hem faydalı mineralleri kaybediyor hem de organik madde miktarında azalmalar oluyor. Ayrıca anız yakarak kendi elimizle kendi geleceğimizi yaktığımızı da bilmemiz gerekiyor. Anız yakanlar, yanan her dekar başı için 48,58 TL idari ceza cezalandırılacak. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılarak 242,9 TL olarak uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

Emniyet bandı önemli

Anız yangınları konusunda çiftçilere önemli görevler düştüğü belirtilirken, "Mahallelerde herhangi bir nedenle çıkacak anız yangınlarına ve boş alanlarda kuru ot yangınlarına karşı, mahalle muhtarlıklarının gönüllü yangın ekibi oluşturması, oluşturulacak ekiplerin belli sayıda çiftçi, traktör, pulluk ve diğer ekipmanlarla donatılarak anız yangınlarına karşı mücadele etmesi konusunda çalışmalarımız var. Anız yakmak isteyenleri uyaralım ve anız yakanları gerekli mercilere bildirelim. Ayrıca hasat sonrası anızını yakan şahıslar, yangınların yayılarak büyümesine neden olabilir. Tarla sahipleri hasattan sonra tarla kenarlarını 10 metre genişlikte sürerek tedbir alırlarsa yangınların büyümesi de önlenmiş olur." açıklamasında bulunuldu.