Ozan Mahmut AKAY

Ozan Mahmut AKAY

ASRIN FELAKETİ DEPREM

Sanki mahşer provası,

Asrın felaketi deprem.

Herkesin korkulu rüyası,

Asrın felaketi deprem.

***

Yıktı binlerce yuvayı,

Vurdu gökteki turnayı,

Ağlattı anne babayı,

Asrın felaketi deprem.

***

Artçılar oldu her saat,

Her uyarış yeni fırsat,

Maddi manevi tahribat,

Asrın felaketi deprem.

***

Başa gelen bir musibet,

Her artçı ders hisse elbet,

İnanan kullara ibret,

Asrın felaketi deprem.

***

Başlar döndüren eviren,

Koca binalar deviren,

Herkesi şaşkına çeviren,

Asrın felaketi deprem.

***

Toz bulutlar yükseliyor,

Enkaz yığını geliyor,

Bize ne demek istiyor,

Asrın felaketi deprem.

***

Dünya bir imtihan yeri,

Yüce Allah’ın takdiri,

En büyük afetten biri,

Asrın felaketi deprem.

***

Adını duyan kaçıyor,

Açtığı yaralar acıyor,

Mal kaybına yol açıyor,

Asrın felaketi deprem.

***

Bir silindir gibi geçti,

Mabetleri yıktı geçti,

Dünya tarihine geçti,

Asrın felaketi deprem.

***

Yakaladı bir şafakta,

Derin uykuda yatakta,

İnsani damar ayakta,

Asrın felaketi deprem.

***

İnsan bu kadar çaresiz,

Enkaz altında kefensiz,

Kelimeler kifayetsiz,

Asrın felaketi deprem.

***

On bir ilde afet coştu,

Yerde yarıklar oluştu,

Duyanlar yardıma koştu,

Asrın felaketi deprem.

***

Yıkıcı çok özelliği,

Sallaması ezelliği,

Yoktur hiçbir güzelliği,

Asrın felaketi deprem.

***

Büyük bir yıkım yaşandı,

Nice can yürekler yandı,

Aileler parçalandı,

Asrın felaketi deprem.

***

Beşikler gibi sallandık,

Sarsıntılarla uyandık,

Kalben Allah’ı hep andık,

Asrın felaketi deprem.

***

Sarsıntıyla ortaya çıkar,

Can mal kaybına yol açar,

Bırakır aciz ve naçar,

Asrın felaketi deprem.

***

Yayıldı afet dalgası,

Ömür boyu sürer yası,

Bu ülkenin baş belası,

Asrın felaketi deprem.

***

Zarar ziyan büyük külfet,

Afad Kızılay dost ülfet,

Çok acı gerçek bir afet,

Asrın felaketi deprem.

***

Kimi sakat evsiz kaldı,

Kimide kimsesiz kaldı,

Nice can nefesiz kaldı,

Asrın felaketi deprem.

***

Önlemenin birçok yolu,

Yetim kaldı Hakkın kulu,

Acı hatıralarla dolu,

Asrın felaketi deprem.

***

Önemli bir doğal afet,

Allah’ım sen bizi affet,

Ve bizlere hep yardım et,

Asrın felaketi deprem.

***

Büyük afet büyük acı,

Sabır duadır ilacı,

Allahtan gelen baş tacı,

Asrın felaketi deprem.

***

Zelzeleye maruz kaldık,

Verilen mesajı aldık,

Büyük depremle sarsıldık,

Asrın felaketi deprem.

***

Anladık ki her şey yalan,

Küçüğü büyüğü talan,

Sevdiklerimizi alan,

Asrın felaketi deprem.

***

Çok yer, yerle bir oldu,

Nice hayatlar son buldu,

Enkaz altında kayboldu,

Asrın felaketi deprem.

***

Seksen dört milyon acısı,

Kulların dinmez sancısı,

Acı kaderin parçası,

Asrın felaketi deprem.

***

Yıkım etkisiyle yaktı,

Yetim ve öksüz bıraktı,

Bütün canlar ittifaktı,

Asrın felaketi deprem.

***

Doğal tabiat olayı,

Tedbirli olmak kolayı,

Dost bildik Afad Kızılay’ı

Asrın felaketi deprem.

***

Yardımlar için teşekkür,

Kalan canlarla tefekkür,

İlahi uyarı tekerrür,

Asrın felaketi deprem.

***

Hayati bir mesele,

Can yakan hazin zelzele,

Devlet ve millet el ele,

Asrın felaketi deprem.

***

Ozan Mahmut’ta karalı,

Üzüntüsüyle saralı,

Seksen dört milyon yaralı,

Asrın felaketi deprem.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ozan Mahmut AKAY Arşivi

DUA

08 Ocak 2024 Pazartesi 21:42