Atıklar enerjiye dönüşüyor

Atıklar enerjiye dönüşüyor
Arıtma çamurlarından elektrik enerjisi üreten Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ndan Üretim Lisansı ve Enerji Bakanlığından onay alarak, yenilenebilir enerji üreticisi olarak bu...

Arıtma çamurlarından elektrik enerjisi üreten Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ndan Üretim Lisansı ve Enerji Bakanlığından onay alarak, yenilenebilir enerji üreticisi olarak bu alanda faaliyet gösteren ilk lisanslı atıksu arıtma tesisi olma özelliğini kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinden çıkarılan arıtma çamurlarını, enerji değeri yüksek bir madde olma özelliği dolayısıyla elektrik enerjisine dönüştürerek enerji üretimine katkı sağlıyor. KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2016 yılında toplam 7 milyon 505 bin 145 kWh (kilovat/saat) elektrik enerjisi üreterek, enerji harcamalarını minimize etti. 7,5 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi ise yaklaşık günlük 5 bin hanenin elektrik kullanımına tekabül ediyor.

 

ARITMA ÇAMURUNDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Kentsel Atıksu Arıtma Tesisine gelen atıksular, ön arıtım ve biyolojik arıtım ünitelerinden arıtılarak ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlar dahilinde deşarj ediliyor. Arıtım esnasında oluşan çamurlar, çamur yoğunlaştırma havuzları ve çamur çürütücülere gönderilerek biyogaz elde ediliyor, aynı zamanda da arıtma çamurları stabil hale getiriliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyogaz, içerisinde bulunan metan gazını gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürerek şebekeye iletiyor. Böylece hem arıtma çamurunun bertarafı için harcanacak yüksek maliyetlerin önüne geçilmiş oluyor hem de enerji üretimine katkı sağlanıyor.

 

GÜNLÜK 5 BİN HANEYE YETECEK ELEKTRİK

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ndan Üretim Lisansı ve Enerji Bakanlığından onay alarak yenilenebilir enerji üreticisi olarak bu alanda faaliyet gösteren ilk lisanslı atıksu arıtma tesisini işleten su ve kanalizasyon idaresi oldu. Bu izinler neticesinde; Konya Kentsel Atıksu Arıtma Tesisinde 2,5 MW lık Kojenerasyon Ünitesi kuruldu. Atıksu arıtımından kaynaklanan arıtma çamurlarının stabilizasyonu amacıyla KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan anaerobik çamur çürütme prosesi sonrası ortaya çıkan biyogazın kojenerasyon ünitesinde işleme tabi tutulması sonucunda, 2016 yılında toplam 7 milyon 505 bin 145 kilovat/saat elektrik enerjisi üretildi. Bu miktar, yaklaşık 5 bin hanenin tüm elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde.