Basit usulde yeni dönem

Basit usulde yeni dönem
Esnaflardan ticari kazançlarının vergisi basit usulde tespit edilenler için beyanname verme dönemi başladı.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilme ve ödeme süresi belirlenen 2017 yılı ticari kazançlarını...

Esnaflardan ticari kazançlarının vergisi basit usulde tespit edilenler için beyanname verme dönemi başladı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilme ve ödeme süresi belirlenen 2017 yılı ticari kazançlarını basit usulde bayan etmek zorunda olan vergi mükellefleri için beyanname verme dönemi başladı.

2017 yılı sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan esnafların Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 01 Şubat 2018 ile 26 Şubat 2018 tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir. Esnaflarımız vermiş oldukları bu bayanlarıyla ödemeleri gereken vergi tutarını iki (2) taksit halinde ödeyebilecektir. Esnaflarımızın 2018 yılında ödemesi gereken basit usulde yıllık gelir vergisinin toplam tutarının ilk taksitini 28 Şubat 2018 tarihine kadar, ikinci taksitini ise 01 Haziran 2018 ile 02 Temmuz 2018 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Şayet basit usulde ticari kazanç elde eden esnaflarımızın elde ettiği başka gelirleri örneğin ev kirası, faiz kazancı gibi diğer kazançları olanlar ise 2017 yılı bu kazançlarının tamamını toplayarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini 01 Mart 2018 ile 26 Mart 2018 tarihleri arasında vermesi gerekmektedir. Bu tarihte beyanname verilmesi durumunda ödenmesi gereken vergi yine eşit iki taksit halinde Mart ve Temmuz aylarında ödenecektir.

Defter düzenlemesi getirildi

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir İshak Eşiyok, Basit Usul mükellefleri için 1 Ocak 2018 tarihinde yeni bir dönem başladığını söyledi. Eşiyok, “Mükellefler VUK. 486 sıra nolu tebliğine istinaden 3 ayda bir gelir ve gider belgelerini Maliye Bakanlığı Defter beyan sisteminde elektronik ortamda beyan edecek.” dedi.

Eşiyok yaptığı açıklamada, Basit Usul mükellefleri için 1 Ocak 2018 tarihinde yeni dönemin başladığını aktardı. Eşiyok, Vergi Usul Kanunu ile işletme hesabı esasında defter tutanlar ile basit usule tabi olanlar ve serbest meslek erbabı için defter beyan sisteminin getirildiğini ifade etti. Mali Müşavir Eşiyok, basit usule tabi olanlar ve serbest meslek erbabı için uygulamanın önümüzdeki yılda geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğini vurguladı. Eşiyok, “Basit Usul Mükellefleri için 1 Ocak 2018 tarihinde yeni dönem başladı. Şöyle ki bu mükellefler VUK. 486 sıra nolu tebliğine istinaden 3 ayda bir gelir ve gider belgelerini Maliye Bakanlığı Defter beyan sisteminde elektronik ortamda beyan edeceklerdir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan ikinci sınıf tüccarlar için ise uygulama 2019 başından itibaren başlayacak” dedi.