''BURNU YERDE SÜRÜNSÜN.....'' I

Yüce  Allah'ımızın saadet  rüzgârı  İslâm'dır,

Onu gönlünde, hayatında yaşatan Müslümandır.

Müslümanın hayat kitabı, İslâm'a teslimidir,

Bütün hayatını İslâm'da tanzim eden kimsedir.

Her Müslüman inanç, düşünce görüş ve yaşayışta,

İslâm  ölçüsü  içinde, hareket  etmek  zorunda.

Dünyada ve ahirette var olan her şey hakkında,

En mükemmel görüşlerin, tamamı vardır İslâm'da.

Dinimiz İslâm'ın, bu görüşlerinden birisi de,

Ana-baba hakkındaki görüşüdür dinimiz de.

Yüce  dinimiz  İslâm'a  göre, Allah'a  kulluktan,

O'nun Rasül'üne  muhabbet, O'na ümmet olmaktan

Hemen sonra, mükafatı en büyük olan amelde,

Ana-babaya  sevgi, hürmet etmektir dinimizde,

Yüce Mevlamız, Kur'ân-ı Kerim'inde kendisine,

Kulluk edilmesini, şirk koşulmaması halinde

Kullarına, ana-babaya hürmeti emrediyor,

Onlara  iyilik  yapılmasını  bize  söylüyor.

Bir ayet-i kerimede Allah şöyle buyurmuştur,

Ana-baba için kullarına şunu duyurmuştur:

''Rabbin, kendisinden başkalarına kulluk etmeyin,

Ana  ve  babaya  (karşı)  iyi  muamele  edin.''

Diye emretti (hükmetti), biz insanlara söyledi,

Tabi  söyleyen Mevlamız olunca, bize Farz idi.

Yine başka ayet-i kerimede buyurmaktadır,

Biz kullarına, Kur'an'da şöyle hatırlatmaktadır:

''Biz insana ana-babasına itaat etmeyi,

Emir ve tavsiye ettik, iyilikler etmesini,

(Hele) anası onu zahmetle taşımış (karnında),

Zahmetle onu doğurmuştur.'' (getirmiştir dünya ya).

Bir gün şanlı Peygamber'imize bir adam geliyor,

Ey  Allah'ın  Rasül'ü   insanlar  arasında  diyor,

En çok hürmete lâyık olan kimdir? diye soruyor,

Peygamber'imiz o adama şöyle cevap veriyor:

''Anandır, yine anandır, ve sonra yine anandır,

En sonra da babandır, ondan sonra yakınlarındır.''

Bakın, Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifte

Adeta  beddua  gibi, ifade   eder  bizlere:

''Burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, yine

Burnu yerde sürünsün.'' kimin Rasülallah diyene,

''Ana babasından birinin veya her ikisinin,

İhtiyarlık  haline  yetişip te   (ikisi  için),

Cennete giremeyen kimsenin.''diye buyurmuşlar,

Ana  ve  babaya  verilen  önemi  duyurmuşlar.

Görüyoruz ki ana ve babaya sevgi göstermek,

Ve onlara iyilikte bulunmak ve hürmet etmek,

Kur'an-ı Kerim ifadelerinde ulvÃŽleşmiştir,

Peygamberimizin lisanı ile kutsÃŽleşmiştir.

Bu bakımdan ana ve babaya hürmetsizlik etmek,

Onların  kalbini  kıracak,  kırıcı  söz  söylemek,

Allah ve Rasül'ünün emirlerine isyan etmektir,

Gerçek Müslüman da böyle bir hataya düşmeyendir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi