CAMOKA BEKİR

Eğer neşeliyse cana can katar

Keyiflice yaşar Camoka Bekir

Selam için dursan bir şeyler satar

Bazen haddin aşar Camoka Bekir

Hakaret etsen de o güler geçer

Şunu ver desen de hep kendi seçer

Yerinde yok ise evde çay içer

Bağırınca koşar Camoka Bekir

Sus desen konuşur istersen delir

Siyaseti sorsan sade o bilir

Anlatmak için peşinden gelir

Hırslandıkça coşar Camoka Bekir

Tatlı mıdır desen bıçak batırır

Kendi beğenmezse geri götürür

Orda unutursan eve getirir

Sonra sana şaşar Camoka Bekir

Eğer öfkeliyse çok canlar yakar

Hırsı çabuk geçer gülerek bakar

Yağmur gibi yağar sel gibi akar

Yatağından taşar Camoka Bekir

On beş kilo karpuz cebini yakar

Üç günde bitmezse kalanı kokar

Haftada gitmezsen ardından bakar

Sonra kuyun eşer Camoka Bekir

İyi bilir Süreyya'nın tavını

Tatlı dili ile çeker avını

Önce karpuz satar sonra kavunu

Üçer dörder beşer Camoka Bekir

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi