Çatak 8 bin dekarda uygulanacak

Çatak 8 bin dekarda uygulanacak
Sarayönü'nde Çatak projesi müracaatları tamamlandı. Toplam 98 çiftçinin başvurduğu program 8 bin 200 dekar alanda uygulanacak. Çatak programı kapsamında üç ayrı kategoride üreticilere yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre...

Sarayönü'nde Çatak projesi müracaatları tamamlandı. Toplam 98 çiftçinin başvurduğu program 8 bin 200 dekar alanda uygulanacak. Çatak programı kapsamında üç ayrı kategoride üreticilere yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile destekleme ödemesi yapılacak.

Toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konu hakkında bilgi veren Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Hüseyin Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada, "Üreticilere yapılacak destekleme 3 kategoride uygulanacak. İl proje uygulama komisyonu tarafından uygun görülen alanlarda belirlenen kategorileri gerçekleştirenlere dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılacak.

Dekar başına yapılan ödemeler 1. kategoride 30 TL, 2. kategoride 60 TL, 3.kategoride ise 135 TL'dir. Görevli çalışanlar 3 yıl süre ile arazi kontrolü yapacak. Yapılan kontroller sonucu sözleşmeye uyulmadığı tespit edilirse bu kişiler hakkında gerekli cezai ve kanuni işlemler yapılacak. Çiftçilerin 2017 yılı Çatak uygulamalarını 29 Eylül 2017 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor." dedi.

Destekleme 3 kategoride yapılacak

Kategoriler hakkında bilgi veren Yiğitbaşı açıklamasının devamında, "Belirlenen üç kategori şöyle: "Birinci Kategori, tek yıllık bitkilerin üretildiği alanlarda minimum toprak işlemeli tarımın yapılması. Bu kategoride hasattan sonra toprakta anız bırakılarak 3 yıl boyunca münavebeli ekim yapılması gerekmektedir. Arazi bu sürede nadasa bırakılmaz. Üst üste aynı ürün yetiştirilemez.

İkinci Kategori, toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj jips uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerin en az ikisinin birlikte yapılması veya bu tedbirlerden en az biri ile arazinin boş bırakılması.

Üçüncü Kategori, çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan en az iki veya daha fazlasının tekniğine uygun bir şekilde uygulanması. Yani su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden birinin uygulanması. Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları" dedi.