Çatak müracaatları başladı

Çatak müracaatları başladı
ÇATAK Programı kapsamında üç ayrı kategoride üreticilere yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile destekleme ödemesi yapılacak. Toplulaştırma nedeni ile bazı mahalleler programdan çıkartılırken, sadece 8 mahallede yeni...

ÇATAK Programı kapsamında üç ayrı kategoride üreticilere yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile destekleme ödemesi yapılacak. Toplulaştırma nedeni ile bazı mahalleler programdan çıkartılırken, sadece 8 mahallede yeni müracaat kabul edilecek. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl müracaat alınan mahallelerde yeni müracaat alınmayıp devam eden programlar iki yıl içerisinde tamamlanacak.

Toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konu hakkında bilgi veren Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Güngör Çiğdem, yaptığı açıklamada, "Üreticilere yapılacak destekleme 3 kategoride uygulanacak. İl proje uygulama komisyonu tarafından uygun görülen alanlarda belirlenen kategorileri gerçekleştirenlere dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılacak.

Dekar başına yapılan ödemeler 1. kategoride 30 TL, 2. kategoride 60 TL, 3.kategoride ise 135 TL'dir. Görevli çalışanlar 3 yıl süre ile arazi kontrolü yapacak. Yapılan kontroller sonucu sözleşmeye uyulmadığı tespit edilirse bu kişiler hakkında gerekli cezai ve kanuni işlemler yapılacak" dedi.

Destekleme 3 kategoride yapılacak

Kategoriler hakkında bilgi veren Çiğdem açıklamasının devamında, "Belirlenen üç kategori şöyle: "Birinci Kategori, tek yıllık bitkilerin üretildiği alanlarda minimum toprak işlemeli tarımın yapılması. Bu kategoride hasattan sonra toprakta anız bırakılarak 3 yıl boyunca münavebeli ekim yapılması gerekmektedir. Arazi bu sürede nadasa bırakılmaz. Üst üste aynı ürün yetiştirilemez.

İkinci Kategori, toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj jips uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi, yeşil gübreleme uygulaması, otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerin en az ikisinin birlikte yapılması veya bu tedbirlerden en az biri ile arazinin boş bırakılması.

Üçüncü Kategori, çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan en az iki veya daha fazlasının tekniğine uygun bir şekilde uygulanması. Yani su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemlerinden birinin uygulanması. Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve gübre kullanımı, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları" dedi.

Program kapsamındaki mahalleler

Sarayönü'nde yapılacak toplulaştırma çalışmaları kapsamında giren mahallelerde bul yıl yeni müracaat alınmayacak. Bunun yerine buralarda ikinci ve üçüncü kategorilere devam edilecek tamamlanacak. İkinci ve üçüncü kategoriye giren mahalleler arasında, Batı İstasyon, Doğu İstasyon, Fatih, Hatıp, İnli, Saraç, Selimiye, Yukarı, Başhüyük, Büyükzengi, Çeşmelisebil, Ertuğrul, Kadıoğlu, Konar, Kurşunlu, Kuyulusebil, Kayıören, Ladik, Özdençiftlik bulunuyor. Yeni müracaat alınan yerler arasında ise Gözlü, Özkent, Bahçesaray, Yenicekaya, Değirmenli, Karatepe, Karabıyık, Boyalı mahalleleri bulunuyor.