Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Faaliyetler ve Hedefler Kitabı Tanıtım Programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Faaliyetler ve Hedefler Kitabı Tanıtım Programı düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın, istişare mekanizmalarına önem veren, farklı görüşleri bir araya getirmek suretiyle politika oluşturan bir liderin iradesiyle, vizyonuyla,...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın, istişare mekanizmalarına önem veren, farklı görüşleri bir araya getirmek suretiyle politika oluşturan bir liderin iradesiyle, vizyonuyla, kurulan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının 4,5 yıllık süre içerisinde ülke yönetim süreçlerine "mutfakta" çok önemli katkılar sunduğunu bildirdi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Faaliyetler ve Hedefler Kitabı Tanıtım Programı'nın açılış konuşmasında, 2018'de hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin yönetim modelinde çok önemli değişikliklerin hayata geçirildiğini, bunun en önemli ayaklarından birinin de Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının 4,5 yıllık sürede önemli çalışmalara imza attığını belirten Kalın, bu çalışmaları bir özet halinde bir araya getiren bir müktesebat olması, bir kayda geçmesi anlamında da bir kitap çalışması yapıldığını ifade etti.

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Faaliyetler ve Hedefler" adlı kitapla dokuz politika kurulunun bugüne kadar yaptığı çalışmaları, hazırladığı raporları, çalıştayları, seminerleri bir özet halinde bulacaksınız. Bu çalışmaları özellikle Cumhurbaşkanlığı politika yapım sürecine yaptığı katkılar bağlamında kitapta detaylı bir şekilde ele aldık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin önemini anlatan Kalın, "Türkiye Yüzyılı kavramı etrafında bu yönetim modelinin daha etkin hale gelmesi için de politika kurullarımız bu geçtiğimiz süre içerisinde önemli roller üstlendiler. Özellikle istişare mekanizmalarının işletilmesi, farklı alanlardaki uzmanlıkların politika yapım süreçlerine dahil edilmesi noktasında politika kurulları önemli bir rol oynadı." dedi.

Akademisyenler, kurum başkanları, özel sektör temsilcileri, ulusal ve uluslararası çaptaki uzmanlar ve kamu görevlilerinin bu sürece önemli katkılar sunduklarını dile getiren Kalın, kitapta farklı alanlarda yapılan çalışmalar ve bunlarla ilgili raporlamaların detaylı şekilde anlatıldığına işaret etti.

Kurulların düzenli toplanarak, onlarca toplantı yapıldığını anlatan Kalın, özellikle Cumhurbaşkanı'nın karar verme süreçlerine ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istişareye önem veren bir lider olarak, bu kurulları nasıl etkin bir şekilde çalıştırdığını bizatihi bu süreç içerisinde gördüklerini dile getirerek, "Zaman zaman Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak dile getirilen işte 'otoriter, tek adam, kendi başına karar veren lider' yahut 'yönetim modeline karşı, aslında politika kurulları bu alanda verilmiş en somut, en net cevaplardan birisini teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konularda istişareye önem veren, farklı görüşleri bir araya getirmek suretiyle en iyiye, en doğruya nasıl ulaşabileceği konusunda bu süreç içerisinde, özel ilgi ve ihtimam gösteren bir liderlik sergilediğini vurgulayan Kalın, "Bütün siyasi hayatı boyunca diğer siyasi kararlarında da hep böyle oldu ama özellikle devlet yönetimi noktasında politika kurullarının bu anlamda çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Politika kurullarının icracı kurullar olmadığını vurgulayan Kalın, bunun da kuvvetler ayrılığı ilkesinin temel ilkelerinden birisini oluşturduğunu söyledi.

Özellikle "mutfak" çalışması yapılarak, Cumhurbaşkanı'nın farklı alanlarda izleyeceği politikalara somut katkılar sunulduğunu ve bunlarla ilgili detayların kitapta anlatıldığını dile getiren Kalın, kurulların farklı alanlarda farklı uzmanlıklardan görüş alırken de çok geniş bir yelpazede hareket ettiklerinin altını çizdi.

Kalın, politika kurullarının değişen ihtiyaçlar kapsamında, birçok güncelleme yaptığına da dikkati çekerek, depremin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 10'uncu kurul olarak, Ulusal Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nun kurulduğunu anlattı.

Kurulların kendi alanlarındaki icracı bakanlıklar ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalıştığına da işaret eden Kalın, "Tabii ki böyle bir başkanlık sisteminde bir devlet başkanının böyle bir mutfak hizmetine sahip olması son derece önemli. Çünkü sadece bunu ilgili bakanlıklar üzerinden yürütmek değil, bir başka perspektiften, bir başka bakış açısıyla her bir konuyu farklı uzmanlıkların birikimini de dikkate alarak incelemek ve buna göre politika belirlemek büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Politika kurulu üyesi hiçbir arkadaşımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır"

İbrahim Kalın, zaman zaman da kurul üyelerinin "yüksek huzur beledi ödendi, maaş ödendi" şeklinde birtakım haksız ithamlara da maruz kaldığına dikkati çekerek, "Bu geçtiğimiz 4-4,5 yıllık süre içerisinde politika kurulu üyesi hiçbir arkadaşımıza herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Herhangi bir huzur hakkı verilmemiştir, bir bütçe tahsis edilmemiştir. Yapılan bütün harcamalar sadece arkadaşlarımızın geliş gidişiyle ilgili normal rutin harcamalardır. Bunların dışında kimseye herhangi bir maaş, ücret, huzur hakkı vesaire de ödenmemiştir." açıklamasında bulundu.

Başkan vekili olduğu Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kalın, şunları kaydetti:

"Politika teklif kağıtları, raporları direkt Cumhurbaşkanımıza sunulduğu için biz bunları kamuoyuyla paylaşmak, basınla paylaşmak herhangi bir yerde yayınlamak gibi bir yola tevessül etmedik. Çünkü bu kağıtların, tekliflerin, raporların birinci amacı mutfak vazifesi görmek Cumhurbaşkanımızın politika yapım süreçlerine katkı sunmaktır. Dolayısıyla bizim yaptığımız çalışmalar zaten politikanın bir parçası olarak hayata geçirilmiş oldu. Özellikle bizim kurulumuzun Libya'yla Deniz Yetki Anlaşması, terörle mücadele, Türkiye Yüzyılı kavramının güçlendirilmesi, Türkiye ekseni kavramının derinleştirilmesi bağlamında birtakım çalışmaları oldu."

Kalın, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun yaptığı çalışmaları ise şöyle anlattı:

"Yaptığı onlarca toplantı ve çalışma neticesinde özellikle ülkemizde gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, tıbbi cihaz, ilaç ve aşı, siber güvenlik ve 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojileri, atık geri dönüşümü ve atıktan enerji üretim teknolojileri, enerji depolama teknolojileri, hidrojen teknolojileri, yeni nesil nükleer teknolojiler, deprem teknolojileri, temel ve sosyal bilimler alanlarında çok önemli çalışmalar yaptılar, raporlar hazırladılar. Ve bunları da ve geçtiğimiz birkaç ay içerisinde somut neticelerini hamdolsun gururla millet olarak gördük. Yani kendi uydumuzu fırlatmaktan İmece uydumuza, Togg teknolojisini bu noktaya getirip artık kendi arabamızı üretmekten, savunma sanayi alanında ulaştığımız teknolojik ekosistem seviyesine kadar her alanda Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulumuz da çok önemli katkılar sağladı. Bundan sonra da zaten bu alandaki çalışmalarını da yoğun bir şekilde devam ettirecekler."

İbrahim Kalın, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun da özellikle çocukların ve gençlerin ilmen olduğu kadar bedensel, ruhsal, sanatsal, sosyal ve kültürel alanlarda çok yönlü olarak kendilerini yetiştirebilmeleri, geliştirebilmeleri için çok önemli bilimsel perspektifler, politikalar geliştirdiklerini dile getirerek, kurulun ilkokuldan üniversiteye kadar sorunların çözümünde çok önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Ekonomi Politikaları Kurulu'nun ise özellikle yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi politikalarına yaptığı katkılara da değinen Kalın, şu bilgileri verdi:

"Hem küresel ekonomik meydan okumaların, sınamaların arttığı hem de ülkemizin büyük ekonomik hamleler yaptığı bu süreç içerisinde de Ekonomi Politikaları Kurulumuz gerçekten çok kıymetli katkılarda bulundular. Hukuk Politikaları Kurulumuz, özellikle yeni hükümet sisteminin hukuki temellerinin oluşturulması, siyasi ve toplumsal meşruiyetinin ve desteğinin güçlendirilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptılar. 21. yüzyılda Türkiye'nin yeni anayasa perspektifi, hukuk ve sistem reformu, yargı reformu, yeni sistemin yetkinleştirilmesi, idare hukuku, hak ve özgürlükler hukuku gibi temel konularda çok önemli çalışmalar yaptılar. Ve özellikle Cumhurbaşkanımızın da gündeminde olmaya devam eden yeni anayasa perspektifinin korunması ve derinleştirilmesi noktasında yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine gerçekten müteşekkiriz. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulumuz, özellikle Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki yeni hamlelerini, ivmelerini, daha da ileri noktaya taşıyacak çok önemli çalışmalar yaptılar. Sanat ve kültür dünyamızın her alanındaki insanımıza ulaşmak suretiyle birebir görüşerek, konuşarak, sorunlarını dinleyerek, tekliflerini politika yapım sürecine aktarmak ve dahil etmek suretiyle çok önemli bir görev üstlendiler."

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nun da özelikle Kovid-19 salgın döneminde sağlık politikaları alanında önemli katkılar sağladığını anlatan Kalın, "Pandemiyi geride bıraktık şimdi bir Rusya-Ukrayna savaşının küresel etkileriyle uğraşmak durumundayız. Bunun tabii ki biyogüvenlik, gıda güvenliği ve diğer alanlarda çok önemli etkileri var. Gıda arz güvenliği konusunda Türkiye, bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşında izlediği ilkeli, dengeli barışçıl politika sayesinde de şu anda dünyada tahıl sevkiyatının devamını sağlayabilen birkaç ülkeden birisi olarak gene önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Ama bu konuların dışında iklim değişikliği, toprak ve suyun verimli kullanımı, gıda arz güvenliği, tarımda dijitalleşme, gıda israfının önlenmesi, endüstriyel biyo teknoloji konularında da sürdürülebilir gıda politikalarının devamında ve uygulanmasında Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulumuz çok kritik roller üstlendi." ifadelerini kullandı.

Sosyal Politikalar Kurulu'nun da özellikle Türkiye'de sosyal politikaların en önemli hedefi olan, sosyal adalet, sosyal eşitlik ve sosyal refahın sağlanmasında önemli çalışmalara imza attığını belirten Kalın, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun şehirlerde görüntü kirliliğinin önlenmesinden kentsel tasarım standartlarının belirlenmesine, itfaiye hizmetlerinin geliştirilmesinden belediye zabıtasının geliştirilmesine, iklim şurası yerel yönetim politikalarından, Marmara Denizi'nde müsilajın temizlenmesine kadar birçok alanda çalıştığını anlattı.

- "Politika kurulları, çok önemli katkılar sundu"

Çalışmalarından dolayı da tüm başkanvekillerine ve kitapta emeği geçenlere teşekkür eden Kalın, "Bu kurulların başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Biz de onun adına vekaleten bu görevi üstlendik ve bu süre içerisinde tekrar altını çizerek ifade etmek istiyorum, istişare mekanizmalarına önem veren, farklı görüşleri bir araya getirmek suretiyle politika oluşturan bir liderin, iradesiyle, vizyonuyla kurulan bu politika kurulları, 4,5 yıllık süre içerisinde gerçekten ülkemizin yönetim süreçlerine mutfakta çok önemli katkılar sundu. Bu çalışmaların, faaliyetlerin, raporların, önerilerin bir detayını ve Türkiye Yüzyılı çerçevesinde de nasıl bir perspektif ortaya koyduğunu bu kitapta sizlere anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

Kalın, bundan sonra da kurulların farklı alanlarda çalışma yapmak suretiyle ülke yönetimine katkı vermeye devam edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları başkan vekilllerinin katıldığı toplantı sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirildi. (AA)