Derneklere beyanname uyarısı

Derneklere beyanname uyarısı
Sarayönü’nde faaliyet gösteren derneklerin yılda bir kere vermek zorunda oldukları beyannameler için son gün yaklaştı.Derneklerin 30 Nisan’a kadar beyannamelerini Dernekler Bilgi Sistemi’ne (DERBİS) girmesi gerekiyor. Sistemi...

Sarayönü’nde faaliyet gösteren derneklerin yılda bir kere vermek zorunda oldukları beyannameler için son gün yaklaştı.

Derneklerin 30 Nisan’a kadar beyannamelerini Dernekler Bilgi Sistemi’ne (DERBİS) girmesi gerekiyor. Sistemi kullanamayanların ise Sarayönü Kaymakamlığı Dernekler Büro Şefliğine müracaat etmesi gerekiyor.

Belirlenen süreler içerisinde beyanname vermeyen derneklere ağır para cezaları uygulanıyor.

Derneklerin beyanname yükümlülüğü hakkında açıklamada bulunan Sarayönü Kaymakamlığı Dernekler Büro Şefliği Memuru Ramazan Kestek yaptığı açıklamada, “Dernekler kanunun 19’ncu maddesine göre, dernekler, yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler.

Beyannamenin düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir. Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir.

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi hâlinde, mülkî idare amiri durumu derhal Cumhuriyet savcılığına ve derneğe bildirir.” dedi. (HABER MERKEZİ)