El- Cebbar

Bugün yüce rabbimizin isimlerinden El- Cebbar’ın anlamını paylaşacağız.

El-Cebbar, Allah'ü Teala'nın 99 esmasından birisidir.

Allah'ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. “Bozuk olan bir şeyi ıslah edip düzeltmek, birine zor kullanarak iş yaptırmak” anlamındaki cebr kökünden mübalağa ifade eden bir sıfattır

Dilediğini cebir yoluyla yapan, kayıtsız şartsız herkese cebredecek güçte olan, hiç kimse tarafından kendisine cebir olunamayan da demektir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selam'dır; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir."

(Haşr, 23)

Hüküm sahibi Allah'tır. O ne derse olur, muradı yerine gelir. Bir hadis-i kudsisinde ""Ey kulum, sen murad edersin ben de ederim, Fakat senin muradın olmaz, benim muradım olur." buyurmuştur.

El-Cebbar esması Allah'ü Teala'nın kudretini, her şeyi düzene koyan ve en büyük ihtiyaç gideren kudret olduğunu ifade eder. Mutlak gücün yegane sahibi Allah'tır.

Allah'ü Teala her şeyi düzene koyan güç ve kudrettir. Yarattıklarının ihtiyacını karşılayandır. Şaşırtıcı perişanlıkları iyi hale getiren ve her şeyi yola koyan tek kudret, tek güç, tek Yaratıcıdır. Haline şaşkınlıkla çareler arayan kimse dayanağının Allah'ü Teala olduğunu asla unutmamalıdır.

El-Cebbar esması muhteşem bir şekilde Allah'ın mutlak kudretinin yansıyan manalarını anlatır. El-Cebbar; halkın ihtiyaçları karşılayan, eksikliklerini tamamlayan, işlerini düzelten ve bu konuda gerekenleri gerektiği gibi yapmakta çok muktedir ve hakim olan anlamını içerir.

Allah Teâlâ birçok fiilde insana irade vermiş ve hür yaratmış olmakla beraber bütün isteklerini yerine getirmeye mecbur değildir. Dilerse, dilediği anda iradelerini yok eder. Nitekim bir hadiste "Allah Teâlâ kaza ve kaderini yerine getirmeyi istediği vakit, akıl sahiplerinin akıllarını gideriverir ki, kaza ve kaderi onlarda yerine gelsin. Emri yerine gelince de akıllarını onlara geri verir. Böylece de pişmanlık başlar." buyurulmuştur. Dilerse onların akıl ve iradelerini yok etmemekle beraber isteklerinin aksine kendi hüküm ve iradesini zorla üzerlerinde icra eder. Nitekim Allah'tan korkmayan, emirlerine karşı gelmek isteyen âsiler, azaba ve cezaya yanaşmak istemedikleri halde, vakti gelince cezalarını çekmeye mecbur olurlar. Hâsılı Allah Teâlâ'nın mutlak iradesi altında mağlub ve mecbur olmayacak hiçbir şey tasavvur olunamaz.

Ey Cebbar olan Allah'ım! Seni tanıyan birinin, herhangi bir iş için başkasından yardım dilemesine şaşarım. Seni tanıyan birinin, senden başka birisine yönelmesine şaşarım.

Ebû Hureyre (r.a.)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Teâlâ'nın doksan dokuz isminin olduğu zikredilmiş, bunlardan birinin de "el-Cebbâr" olduğu belirtilmiştir. (Tirmizî, Daavât, 82) Kur'an-ı Kerîm'de de Allah'ın Cebbâr ismi zikredilmiştir. (el-Haşr, 59/23).

Cumanız mübarek olsun

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet TURAN Arşivi