El Mü' Min

Bugün Allah'ın 99 isminden birisi olan El Mü’minin anlamı ve fazileti hakkında bilgi derledik.

Rabbimizin 99 isimden oluşan EsmaülHüsnası vardır. Bunlardan birisi de El-Mü’min olarak adlandırılır.

El-Mü’minin kısaca anlamı gönüllere iman ruhunu vererek kendisine sığınanlara emniyet ve güvenlik verme veya güvene layık olan şeklinde ifade ediliyor.

Ya da; mahlukatları korkulardan emin kılan ve onları güven içinde yaşatan, kullarına verdiği vaat ve sözlerde sadık olan, insanların kalplerine iman nurunu vererek onları mümin yapan, tüm korkulardan kurtararak güvenliğe kavuşturan güvenlik ve emniyet sahibi anlamını taşımaktadır.

Dili küfür, yalan ve gıybetten kurtarmak, bütün maddi ve manevi hastalıklardan emin olmak, rızkın bol, kazancın bereketli olması için, "Ya Mü'minCelleCelalühü" diyerek okunup dua edilir.

Mümin

Güven veren, vaadine güvenilen

Mahlukatı zulümden ve tehlikelerden koruyan. Ahirette müminleri azabtan emin kılan. Peygamberleri mücizelerle tasdik eden. Gönüllere iman veren, kendisine güvenenlere emniyet sağlayan ve ferahlık bahşeden.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Meliktir; Kuddûstur;Selam'ır; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir." (Haşr,23)

Bunun kısaca manası inanan demektir.

Fakat bu mana biz kullar içindir. Allah için olan mana yukarıdaki manadır. Mümin ismi kulun en seçkin ve en şümullu ismidir. Cenab-ı Hak kulunu o kadar seviyor ki, kendine mahsus olan özel ismi kuluna vermiştir. Tam anlamıyla müminlik sıfatlarını taşıyan insan için dünyada ve ahirette sıkıntı yoktur. Sırat köprüsünden geçerken, cehennem seslenerek: "Geç ey mümin, zira senin nurun benim narımı söndürüyor." diyecek. Müminin derecesi bu kadar yüksek olacaktır.

Allah, kıyamet günü azap gören mü'minleri cehennemden çıkardıktan sonra onlara derki:

"Mü'min benim, sizler de mü'minlersiniz"

Allah, sözünün doğru olduğunu ispatlayandır.

Mü'min kullarını imanlarında yanıltmayan, onları doğru yola çıkarandır, kullarına vaadinde sadık olandır, insan kalbini şüphe ve tereddütlerden kurtararak imana kavuşturan, kalplere iman bağışlayan; yaratıkların zulümden, Mü’minleri azaptan emin kılan; onların şahitliklerini kabul ve tasdik eden; taahhütlerini mutlaka yerine getirendir.

Allah izin verirse haftaya Cuma günü Esma-ül Hüsna’dan El Müheymi’nin manasını ve faziletini paylaşacağız.

Allaha emanet olunuz

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet TURAN Arşivi