Eş Şehid

Bugün de Eş Şehid esmasının anlamını ile ilgili derlediğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağız. Esma ül Hüsna da yer alan Eş Şehid esması Allahu Tealanın ilminin her şeyi bilmesi her şeyin iç yüzünü bilmesi ve her şeyin dış yüzünü bilmesi olarak ifade edilmektedir

Eş Şehid esması Allahu Tealanın her olaya her varlığa ve yaratılmış her şeyin hareketine ve durumuna şahit olan çok büyük bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. Eş Şehid esması yarattıklarının her durumda şahidi olan Allah olduğu anlamına da gelmektedir. Eş Şehid esmasında Allahu Tealadan hiçbir şeyin gizlenemeyeceği ve hiçbir şeyin saklanamayacağı şeklinde ifade edilir. Yapılan her amelden ve her niyetten Allahu Teala haberdar olmasından dolayı her yerde hazır ve nazırdır. Allahın ilmi her şeyi kuşatmaktadır

Cenab-ı Hak buyuruyor:

"Doğrusu Allah, her şeyin üzerinde şahid olandır." (Hac, 17)

"Şahit olarak da Allah yeter." (Nisa, 79)

Kur'an-ı kerim'de 20 yerde geçmektedir. Her şeye şahit olan, kendisnden hiçbir şey saklanamayan, hiçbir şey saklanamayan, hiçbir şeyi unutmayandır.

Kim ne yaparsa, ne zaman yaparsa, nasıl yaparsa Allah onu yaparken görüyor. Müslüman bütün hayatı boyunca ve bilhassa namazda Allah'ı görüyor gibi olmalıdır. Her ne kadar Allah'ı göremiyorsa da Allah onu görmektedir.

Allah ezeli ve ebedidir. Mutlak olan tek varlıktır. Zamana ve mekana bağımlı değildir. Bu nedenle geçmiş ve gelecek kavramları Allah katında birdir. Allah geçmişte olan bütün olayları da gelecekte olacak olanları da bilir. Kainatın ilk yaratıldığı andan itibaren, yok olacağı kıyamet gününe kadarki son ana kadar herşeye şahit olandır. Yaşanan her olayı, yapılan her konuşmayı bilir. Allah katında gizli olan hiçbir şey yoktur. O'nun için gündüzün aydınlığı da gecenin karanlığı da birdir. Cahil olan insan gece karanlığının günahlarını gizleyeceğine, hiç kimse tarafından görülmeyeceğine ve bilinmeyeceğine inanır. Oysa Allah insana her an, her yerde şahittir. Tek başınayken de milyarlarca insanın arasındayken de insanın durumu Allah katında aynıdır. Allah tüm insanların her an, her saniye kalplerindeki niyete, akıllarından geçen her düşünceye şahit olandır. Dünyada insanların yaşadıkları her olaya şahit olan Allah hesap gününde onlara yapmakta olduklarının tam karşılığını, eksiksizce verecektir. Allah'ın kendisini görmeyeceğini, konuşmalarını duymayacağını zannedenler ve gizli günahlarının karşılarına hiçbir zaman çıkmayacağını düşünenler, kıyamet gününde ne kadar yanıldıklarını anlayacaklardır. Zira Allah bir insanın doğduğu andan son nefesini verdiği ölüm anına kadar yaşadığı her olaya tüm ayrıntıları ile şahit olmuştur. "Allah, hepsini dirilteceği gün, onlara neler yaptıklarını haber verecektir. Allah, her şeye şahit olandır.
Kul, görünen ve bütün hareketlerinin Allah'ın ilmi tarafından kuşatıldığını ve her türlü davranışı sırasında O'nun ilminin hazır olduğunu bildiği zaman, bu, o kula, Allah'ın hoşuna gitmeyen her türlü fikir ve düşüncelere karşı bir iç murakebe yaptırmasını gerektirir. Dış dünyasını da, Allah'ın hoşuna gitmeyecek her türlü söz ve davranıştan korur.

Cumamız mübarek olsun

Allaha emanet olunuz

Önceki ve Sonraki Yazılar
Ahmet TURAN Arşivi