Esnafın kredi engeli kalktı

Esnafın kredi engeli kalktı
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, esnaf ve sanatkarın "faiz destekli" kredi kullanımlarındaki engelin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararla birlikte kaldırıldığını söyledi.Konuyla...

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, esnaf ve sanatkarın "faiz destekli" kredi kullanımlarındaki engelin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararla birlikte kaldırıldığını söyledi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, "2016 ve 2017 yıllarında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredilerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlarımız için, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla kullanılan 'Faiz Destekli' kredi kullanımlarındaki engel, Bakanlar Kurulu'nun 2017/10084 sayılı, 05.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararıyla kaldırılmıştır" dedi.

“Genelge detayı hakkında bilgi verdi”

KONESOB Başkanı Karamercan, genelge hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "05.05.2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10084 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine bağlı olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına dair 27.12.2016 tarihli ve 2016/9666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 'Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanamadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır. 2016 yılında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar bu fıkra hükmünden istisnadır

Buna göre, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı işletme ve aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar, 2016 ve 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında kullandırılan krediler hariç tutulacaktır.