Kategoriler
SARAYÖNÜ

Esnaflar vize yaptırdı

Sarayönü’ne gelen sicil memurları tarafından, esnafların sicillerine vize yapıldı. Daha önce Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde yapılan sicil vizeleri, mobil olarak bir günlüğüne ilçeye gelen sicil memurları tarafından gerçekleştirildi.

Sarayönü Esnaf Odası Başkanı Hasan Koçaş’ın girişimleri ile bir günlüğüne ilçeye gelen sicil memurları, Sarayönü Esnaf Odası’nda ilçe esnafının siciline vize yaptı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Bariliği Sicil Memuru Hilmi Karataş yaptığı açıklamada, “507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 118 inci maddesi gereğince uygulamaya konulan Esnaf ve Sanatkar Sicil Yönetmeliğinin, “Sicil Tasdiknamesi” başlıklı 11 inci maddesinde; meslek erbabına esnaf ve sanatkar işletmesinin sicile tescili halinde sicil tasdiknamesi verileceği ve bu belgenin verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacağı belirtilmiştir. Anlaşılacağı üzere, sicile tescilde Sicil Memurluğunca verilen sicil tasdiknamesi 5 yıl geçerlidir. 5 yılın sonunda veya sicile önceden kaydedilen hususlarda bu süreden daha önce bir değişikliğin olması durumunda sicil tasdiknamesinin ilgilisi tarafından sicil memuruna ibraz edilmesi ve sicil memurunun da belge üzerine ibraz tarihi itibari ile “Görülmüştür, değişikliklerle geçerlidir” açıklamasını yazarak, yeniden imza ve tarih atarak mühürlemesi gerekmektedir. “Sicil Vize işlemi” olarak adlandırılan bu işlem, 5 yıllık sürenin sonunda veya sicilde bir değişikliğin olması durumunda değişikliği takip eden on beş gün içinde yaptırılmadığı takdirde sicil tasdiknamesi geçersiz sayılacaktır. Kanuni süreler içinde Sicil Memurluğuna başvuran esnafın sicil tescil ve vize işlemleri normal olarak yerine getirilecektir.” dedi.
Esnaflara kolaylık sağlamak için sicil memurlarını belirli periyotlarla ilçeye getireceklerini ifade eden Esnaf Odası Başkanı Hasan Koçaş, Konya’da bu işlemlerin daha zor olduğunu ifade etti. Bu fırsatı kaçıran esnafların Konya’ya gidip işlemlerini yaptırabileceğini ifade eden Koçaş, sicil memurlarının bir daha gelişini de bekleyebileceklerini söyledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir