Genç çiftçilere 5 Mayıs uyarısı

Genç çiftçilere 5 Mayıs uyarısı
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi projesinden yararlanmak isteyenler için son gün yaklaştı.Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi...

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi projesinden yararlanmak isteyenler için son gün yaklaştı.

Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Çıtak, 7 Nisan'da başlayan başvuruların, 5 Mayıs'ta sona ereceğini söyledi. Desteklerin, nüfusu 20.000 in altında olan kırsal alanlarda ikamet eden ya da ikamet etmeyi taahhüt eden genç çiftçilere yönelik olduğunu belirten Çıtak, "Ön başvurular , https://gencciftci.tarim.gov.tr   adresinden şahsen, kesin başvurular ise istenilen evraklar dosya haline getirildikten sonra bizzat İl ya da İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır. Desteklemeler, hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında; Kapama meyve bahçesi tesisi, Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi, Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında; Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, coğrafi işareti olan gıdaların üretimi, konularını kapsıyor" dedi.

Başvuru şartlarına dikkat!

Başvuru şartlarını hatırlatan Çıtak, şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak, Okur-yazar olmak, başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,  Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,  5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,  Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak, Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak."