Göksu, Büyükşehir encümeninde

Göksu, Büyükşehir encümeninde
Sarayönü Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Göksu, Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeliğine seçildi.Konya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı içerisinde görev yapacak encümen üyelerini belirledi.Konya...

Sarayönü Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Göksu, Konya Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeliğine seçildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı içerisinde görev yapacak encümen üyelerini belirledi.Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oylama ile 5 kişiden oluşan Belediye Encümeni belirlendi. Sarayönü Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Mevlüt Göksu, 2017 yılı için Konya Büyükşehir Belediye Encümen üyeliğine seçilen ilk taşra ilçe meclis üyesi oldu. Yine Sarayönü Belediye Meclis Üyelerinden Muammer Özşahin, Engelsiz Şehir ve sosyal hizmetler komisyonuna seçildi. Sarayönü Manşet Gazetesi olarak Göksu'ya görevinde başarılar dileriz.

Encümenin görev ve yetkileri nelerdir?

Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.