Gübreye sıkı takip

Gübreye sıkı takip
Piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, işaretleyici etiket ve karekod bulunmayan gübreler "güvensiz ürün" olarak değerlendirilecek.Piyasaya...

Piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, işaretleyici etiket ve karekod bulunmayan gübreler "güvensiz ürün" olarak değerlendirilecek.

Piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibine yönelik içerik ve ambalajların işaretlenmesiyle gübre dağıtıcılarının depo veya satış yerlerine kamera takılmasına ilişkin usul ve esasları içeriyor. Düzenlemeye göre, işaretleyici etiket ve karekod bulunmayan gübreler "güvensiz ürün" olarak değerlendirilecek.

Adın adım izlenecek

Bakanlık, teknik düzenleme çerçevesinde karekod ve DNA barkodlu takip sistemiyle kamera sisteminin kurulum ve işletilmesini ayrı ayrı veya bir bütün olarak yaptırabilecek. Üreticiler, piyasaya arz edilecek gübrelerde izlenebilirliği sağlayacak şekilde karekod ve DNA barkod içeren işaretleyici etiketli takip sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü olacak. Elektronik ürün kodları, ambalajlara ve içindeki ürüne de uygulanabilir olacak, ürünün teknik düzenlemeye uygunluğunu bozmayacak.

Kurulacak takip sistemiyle ambalajların ve içindeki ürünün izlenebilirliği, eklenecek işaretleyici etiketle eşlenik olarak sağlanacak. Dağıtıcılar, depo veya gübre satış yerlerine izlenebilirliği sağlayacak şekilde kamera sistemini kurarak tebliğe uygun şekilde uygulanmasından ve sistemin işlemesi için gerekli altyapıyı sağlamaktan sorumlu olacak. Takip sistemi, Tarım Bilgi Sistemiyle entegre çalışacak. Takip sistemi ve kameralar Bakanlığa eş zamanlı olarak veri akışını sağlayacak şekilde tasarlanacak. Ürünlerin, üreticiden son kullanıcıya kadar olan sevkiyat ve tesliminde, üzerindeki karekod okutularak işlem yapılacak. Dağıtıcıdan son kullanıcıya ürün tesliminde, T.C. Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası dikkate alınacak.

Ambalajlara karekod uygulaması

Üreticiler, sahip oldukları tescilli tüm ürünlerin ambalajlarını paketleme aşamasında karekodla etiketleyerek kimliklendirecek. Karekod etiketi, ambalaj üzerindeki diğer bilgileri engellemeyecek şekilde iliştirilecek, seri numarası, üreticiye ait lisans, ürüne ait tescil, seri veya parti numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi bilgilerini taşıyacak. Karekodda bulunan bilgiler DNA barkod içinde de bulunacak ve karekodla eşlenik olacak. Üreticiler, izlenebilirliğin tam sağlanması için piyasaya arz edecekleri tescilli tüm ürünlerini işaretleyici etiketle kimliklendirecek. Kullanılacak işaretleyici etiket elektronik kodlama sistemine uygun olacak. Bu kapsamdaki ürünleri üretenlerle piyasaya arz eden dağıtıcılar, en geç 31 Aralık 2017'ye kadar faaliyetlerini tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirecek. Tebliğ hükümlerine uyum için öngörülen tarihten önce piyasaya arz edilen ürünlerin, son kullanma tarihine kadar satışına izin verilecek.