"Güçlü geleceğe cüret etmeliyiz"

"Güçlü geleceğe cüret etmeliyiz"
Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, ekonomik krizlerin, darbelerin ve siyasi kaosların, parlamenter sistemin çarpıklığından kaynaklandığı ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sorunları kökten çözerek "Büyük Türkiye"...

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, ekonomik krizlerin, darbelerin ve siyasi kaosların, parlamenter sistemin çarpıklığından kaynaklandığı ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin sorunları kökten çözerek "Büyük Türkiye" yolunu açacağını söyledi.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AK Parti ve MHP'nin uzlaşısıyla hazırlanan, 16 Nisan'da milletin oylayacağı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin gerekçeleri, Türkiye'ye sağlayacağı kazanımlar ve parlamenter sistemin çarpıklıklarını anlattı. Parlamenter Sistem'de kuvvetler ayrılığının bulunmadığını, hükümet ömürlerinin 1 yılı geçmediğini, askeri darbelerin, ekonomik krizlerin sürekli olarak yaşandığını anlatan Solak, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçişin adeta mecburileştiğini dile getirerek, "Parlamenter sistemde ülkenin temel organları olan yasama, yürütme ve yargı birçok kez karşı karşıya gelmiştir. Seçilen hükümetler görev sürelerini doldurmadan ya istifa etmek zorunda kalmış ya da sözde demokrasiden bahsedenler tarafından yapılan darbelerle görevlerinden alınmıştır" dedi.

"Sistem değişikliği mecburi"

Parlamenter sistemde suların hiç durulmadığını kaydeden Solak, "Seçilmiş siyasiler can korkusu ile görev yapmak zorunda kalmıştır. Başka bir deyişle; 94 yıllık Cumhuriyet tarihimizde parlamenter sistemde 65 hükümet kurulmuş 36 tanesinin ömrü bir yılın altında olmuştur. Bu dönemde 5 askeri darbe olmuş, birçok defa da darbeye teşebbüs edilmiştir. Koalisyon dönemlerinin başbakanı bir beyanatında ülkemiz 70 sente muhtaç diyerek ülkenin geldiği ekonomik tabloyu ortaya koymuştur. Tüm bu yaşananlar neticesinde sık sık yapılan seçimler, seçim sonuçlarında hiçbir partinin tek başına iktidara gelememesi ve siyasi kaosların yaşandığı ülkemizde parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçilmesine artık elzem bir hal almıştır." şeklinde konuştu.

"Sorumlu Cumhurbaşkanlığı"

Solak, Hayır propagandası yapanların diktatörlük iddialarının hayal ürünü olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile kuvvetler ayrılığının sağlanacağı, hızlı karar mekanizmasının gelişeceğini, Cumhurbaşkanı'nın da denetleneceğin aktararak, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkemize getirilerine baktığımızda, performansa dayalı görev değişikliklerinin hızla yapılabileceğini, Meclis'in esasa ilişkin konulara ve kanun yapımını daha fazla zaman ayırabileceğini, hiçbir cezai sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanı'na denetim ve cezai sorumluluğun geleceğini, hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı'nın erken seçim kararı alamayacağını, Cumhurbaşkanı'nın bütün iş ve işlemleri yargı denetimine açıldığını ve koalisyonların artık tarih olacağını vatandaşlarımız bilmeli" diye konuştu.

"Türkiye büyüyecek"

16 Nisan'da milli iradenin sandıkta "Evet" oyu vereceğini belirten Nafiz Solak, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin Türkiye'nin hedeflerini yakalaması için hayati önem taşıdığını aktararak, sözlerini şöyle sonlandırdı: "2023 gibi büyük hedeflere sahip olan ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama ve yürütme ve hızlı karar alma ile ekonomimiz büyüyecek, ihracatımız artacak, sanayimiz gelişecek. Ben 16 Nisan 2017 tarihinin ülkemiz ve milletimiz için bir dönüm noktası olacağını ve gelecek nesillerimize çıkacak 'Evet' sonucuyla güzel yarınlar bırakacağımızı düşünüyorum."