HAKİMİYET ALLAH'A AİTTİR I

Mevla'mızın şifa olarak, insanlığa sunduğum

Ölümsüz hakikat İslâm'dır, insanın mutluluğu.

İslâm'ın  gerçek  ziyası  ile  aydınlanan  insan,

Şahadet edip, İslâm'a tam inanandır Müslüman.

İslâm'a   teslim  olma  bahtiyarlık  ve  şerefini,

Almış olan her müslümanın, yeryüzünde görevi,

Sadece '' Allah'ın iradesini hakim kılmak'' tır,

Kur'an ve Sünnete uygun yaşamak zorundadır.

Kur'an ve sünnete göre, mü'min nasıl olmalıdır?

Düşünce, hareket  ve yaşayış, nasıl  olacaktır?

Müslüman gönlünü, iki cihanın mutlak hakimi,

Allah'a bağlayacaktır, kayıtsız şartsız kendini.

Hakimiyetin yalnız Allah'a  ait  olduğunu,

Gerçeğini kabul edip bilecektir, insan bunu.

Kainat, baştan sona bu gerçekleri haykırırken,

Günler ve geceler, bir nizam içinde seyrederken,

''Allah'ın ilmi dışında bir yaprak dahi düşmezken'',

Doğum ve ölümler, mükemmel nizamla giderken,

Güneş,ay,yıldızlar ve denizler,görevini yaparken,

Allah'ın  hakimiyetini  bunlar  kabul  etmişken,

Müslüman, bu ölümsüz hakikatı inkar edemez,

İnkar etmiş ise, müslümanım diye övünemez.

Müslüman, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in,

Allah  kelamı  olduğunu  bilecek  tüm  ayetlerin.

Hayat çizgisini Kur'an-ı Kerim'le çizecektir,

Kur'an'la kadrolaşacak, Kur'an'la birleşecektir.

Kur'an'la dirilip, Kur'an'la saadete erecek,

Kur'an'la ebediyyet yolculuğuna yürüyecek.

Müslüman, tek önder Peygamberimizi tanıyacak,

O'nun  yolunda  yürüyen  Ashab-ı  örnek alacak,

O'nun sünnetini hayatında tatbik edecektir,

O'nun ahlâkını, kendine ahlâk edinecektir.

Sünnetini  terketmenin  ne  olduğunu  bilecek,

O'ndan kopmak olduğunu anlayıp,terketmeyecek.

Müslüman, Allah'a karşı kulluk vazifelerini,

Eksiksiz yapacaktır müslüman, tüm emirlerini.

İslâm'ın  temeli  olan  namazlarını  kılacak,

Din kardeşleriyle birleşip, onlarla kaynaşacak.

Malı üzerinde, Allah'ın hakkı olan zekâtı verecek,

Orucunu  tutup,  zenginse  haccı  eda  edecek.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi