HAKİMİYET ALLAH'A AİTTİR II

Mü'min, Allah'a karşı görevini yaptıktan sonra,

Görevini terk etmeyecek, insanlara karşı da.

Ana-babaya, akrabalarına,  komşularına,

Bütün insanlara karşı davranacaktır insanca,

Hak ölçüleri içinde,herkesi sevip sayacak,

Maddi-manevi yönden, yardım elini uzatacak.

Dertlerine deva olup, ızdırabı paylaşacak,

Sevinçlerine  ve  acılarına,  ortak  olacak.

Ana-babanın evladından, evladında onlardan,

Akrabanın-akrabadan, komşusu-komşusundan,

Öğrencinin hocasından, hocanın öğrencisinden,

Müslümanın müslümandan ve kardeşin kardeşten,

Yaka silktiği, dert yandığı, böyle bir cemiyette,

İslâmi yaşayıştan bahsedilmez, böyle bir millette.

Müslüman İslâm'ın ilk emrinin''oku''olduğunu,

İdrakine  varacak, iyi  düşünecektir  bunu.

İlim tahsil etmenin, kadın-erkek her müslümanın,

Üzerine  Farz olduğunu  bilecek, tüm  insanın,

Bunun için okuyup öğrenecek ve öğretecek,

İslâm'la birlikte, fenni ilmi ihmal etmeyecek.

İlim  yuvaları  kuracak,  okullar  açacaktır,

Gençlere ihtisas yapma imkanı sağlayacaktır.

İlimle dinin, ayrılmaz bir gerçeğini bilecek,

İlim  için  çalışıp, ilim  için  hizmet  edecek.

Sadece bunları, Allah rızası için yapacak,

Ve Allah'ın dinine hizmet aşkıyla çalışacak.

Müslüman müslümana kesinlikle güvenecektir,

Müslüman müslümana Hak'kı tavsiye edecektir.

İyiyi-güzeli,  doğruyu  anlatacak  müslüman,

Haset etmeyecek, asla söylemeyecektir yalan.

Müslüman kesinlikle dedikodu yapmayacaktır,

Onun  çirkin  olduğunu  bilip, uzak  duracaktır.

Kısaca müslüman imanda, ibadette, ahlâkta,

Yemede, içmede, giyiniş, kazanç ve yaşamında,

Asla, Kur'an ve sünnetin yolundan ayrımayacak,

Hayatı da,  mematı da, bu  iki  yolda  olacak.

Sevgili  Peygamberimiz, bizlere  şunu  söylüyor:

''Zandan sakının, çünkü zan, sözün yalanıdır''diyor.

''Müslümanların ayıplarını, kusurlarını araştırmayın,

Nefislerinize aldanıp,birbirinize övünmeye kalkmayın,

Birbirinize hasetlik, buğz ve düşmanlık etmeyin,

Dargın durmayın ve birbirinizden yüz çevirmeyin,

Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz'' buyururlar.

Biz ümmetine açık ve net tavsiye ediyorlar.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi