Hayvan sahiplerine yemleme uyarısı

Hayvan sahiplerine yemleme uyarısı
Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini yemleme konusunda uyardı. Özkent mahallesinde bir üreticiye ait işletmede 10'dan fazla hayvanın beslenme kaynaklı ölümü, yemlemenin...

Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini yemleme konusunda uyardı. Özkent mahallesinde bir üreticiye ait işletmede 10'dan fazla hayvanın beslenme kaynaklı ölümü, yemlemenin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı.

Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı biriminden yapılan açıklamada yemlemenin hayvan sağlığına etkisi anlatıldı. Yazılı açıklamada, "Geviş getiren hayvan beslemede besleme materyallerinin besin değerlerine göre kaba ve kesif yem karmaları hazırlanarak bir günlük besin madde ihtiyaçlarını karşılayan karışıma rasyon denir. Hazırlanan yemlerin hayvana verilme şeklide bu karışım yemlerin kalitesi kadar önemlidir. Öncelikle dikkat edilmesi gereken ruminant hayvanların sindirim sisteminde gerçekleşen mikrobiyolojik sindirimin korunmasıdır. Sindirim sistemim sağlığını korunması da hayvan yemi verme şekli ile başlar. Hayvanlara verilecek yemlerin öncelikle üretim alanından itibaren hijyen şartlarına dikkat edilerek kapalı alanlarda depolama yapılması gerekir. Depo alanlarının ortam şartları yem hammaddelerinin isteklerine göre sağlanmalıdır. Yemler hazırlandıktan sonra karışımın homojenizasyonu sağlanmalı ve hayvanın rahatlıkla ulaşabileceği şekilde verilmelidir" denildi.

Toplu ölümlere neden olabilir

Yem saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiği anlatılan açıklamanın devamında, şu bilgilere yer verildi: "Kuru kaba yemler dışarıda depolanıyorsa üstü muhakkak kapatılmalı ve kuru kalmaları sağlanmalıdır. Sulu kaba yemlerde fermantasyon dengesinin bozulmaması için muhafaza şartlarım en uygun şekline göre yapılmalıdır. Hayvanlar her gün aynı saatte beslenmeli günde en az iki besleme yapılabiliyorsa üç besleme yapılmalı, içme suyu devamlı olarak hayvanın her istediğinde su içmesine olanak sağlayacak şekilde sağlanmalıdır. Ani yem değişiklikleri yapılmamalı, tedrici olarak yapılmalı ve bu süreç takip edilerek anormalliklerde müdahale edilmelidir. Yemlerin muhafazası hayvan barınaklarının içinde, gübreliklere yakın yerlerde, yola yakın yerlerde vs. yapılmamalıdır. Ani yem değişiklerinde özellikle Enterotoksemi ( Çelerme ) hastalığına dikkat etmek gerekmektedir. Enterotoksemi (çelerme) hastalığı ruminantlarda ( sığırlar ve koyunlarda ) görülmektedir. Hastalık ani yem ve rasyon değişiklikleri sonucunda ani ve toplu ölümlerle karakterizedir. Hayvanın bağırsaklarında görülen kanama odakları ile teşhis edilebilir. Korunması sadece aşı ile olmaktadır. Vatandaşlarımızın mevsim değişiklerinde ani yem değiştirmemeleri, aşılama çalışması yapması, ve yem değişiminin alıştırarak yapması gerekmektedir."