İŞKENCELER II

Müşriklerden bütün müslüman pay aldı işkenceden,

Bilhassa şu zikrettiklerim çok çekmiş müşriklerden.

Peygamberimizin müezzini olma şerefiyie,

Nail olmuş bu sevimli zad, yaptığı hizmetiyle,

Soy itibarıyla kendisi, Habeş'li bir zencidir,

İslamın düşmanlarından, Ümeyye'nin kölesidir.

Ümeyye İslamın en büyük düşmanı olduğundan,

Bilal-i Habeşi ne işkenceler görmüştü ondan.

Kölesini kızgın kumların üzerine yatırmış,

Kimsesiz zavallının vücuduna taşlar yığdırmış,

Müşrik Ümeyye işkence anında şunu söylermiş,

İslamı terk etmezsen, seni öldüreceğim dermiş.

Fakat iman, kalbin derinliğine öyle işlemiş,

Bu işkenceler içinde bile ''vahid-vahid'' demiş,

Vahşilerin yapabileceği bu işkencelerden,

Bilal-i asla döndürememişler İslam dininden.

Ümeyye onun boynuna bir ip takarak milletin,

İçinde sürüklemişti ibret için Mekke'linin,

Bu hal içinde Bilal, tevhitden bir an ayrılmadı,

Allah'ını gönlünden kalbinden asla çıkarmadı.

Onlar onu sürükledikçe, O ''Allah bir'' diyordu,

Yapılan bunca işkenceye rağmen sabrediyordu.

Ebu Bekir onu, azat etmek için satın aldı,

Müşriklerin işkencelerinden, Bilal-i kurtardı.

Aslen Yemenli olup,babası Mekke'ye yerleşmiş,

Sümeyye adlı cariyeden, Ammar dünyaya gelmiş.

Müslümanların sayısı, az kişiden ibaretken,

Ammar İslam'ı kabul etmiş, hiç tereddüt etmeden,

Müşrikler kimsesi olmayan bu gibi acizleri,

Ayaklar altında çiğner bu kimsesiz garipleri.

Eziyet ve cefa yapmaktan çekinmeyecek kadar,

Duygusuz hareket ediyor ve soysuzlaşıyorlar.

Zavallı Ammar'ıda kızgın kumlara yatırmışlar,

Ammar'a bayıltıncaya kadar, hünkarca vurmuşlar.

Ammar'ın babası Yasir ve annesi Sümeyye'de,

Düçar oluyor, aynı muamele ve işkencede.

Ebu Cehil kafiri İslamın en büyük düşmanı,

Mızrak darbesiyle yere sermiş, zavallı kadını.

Böylece ilk şehid olan kadın, İslamın uğrunda,

Ammar'ın annesi Sümeyye olmuştu kadınlarda.

Babası Yasir'de şehitti, işkenceler yüzünden,

Akide uğrunda ilk şehit edilen erkeklerden.

Ammar'ın Annesi şehit olmuş bu işkencelerden,

Babasını da şehit etmişler işkence yüzünden.

Ammar dayanamamış ve putları hayırla anmış,

Hazret-i Muhammed bunu duymuş, iyi karşılamış.

Rasül-i Ekrem, kalbin iman ile mutmain ise,

Putları hayırla anmanda, zarar gelmez dinine.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi