DİNİN DİREÄžİ

DİNİN DİREÄžİ

Kur'an-ı Kerim'de Cenâb- Hak, şöyle buyuruyor:

''Namazı dosdoğru kılınız, şüphesiz namaz'' diyor,

''Mü'minlere  vakitleri  belli  bir  Farz  olmuştur.''

Şerefli  kitabımızda,  Allah  böyle  buyurmuştur.

Yine Namaz hususunda, Cenâb-ı Hak şöyle söyler:

''(Ey Rasül'üm)  sana  vah'yedilen  kitabı oku'' der.

''Namazı da dosdoğru kıl.''diye Kur'an'da emreder,

Devamında  namazın  iyiliklerinden  bahseder.

''Gerçekten namaz sizleri kötü işlerden men eder,

Dine ve edebe uymayan her şeyden men eder.'' der.

Ayet-i Kerimelerle, namaz  bize  bir  emirdir,

Allah'ın mü'minleri üzerine, kesin emridir.

Bu  sebeple  akıllı  olan, bulûğ  çağına  eren,

Her Müslüman, kesin namaz kılacak, mecburen.

Zira namaz, Allah'ü  teâlaya teslim olmaktır,

Allah'a teslim olmayan insan, kime olacaktır?

Namaz yaratanın hakimiyetini kavramaktır,

Kıbleye dönerek, Allah'ın huzuruna durmaktır.

Namaz Müslümanın nuru, Müslümanın miracıdır,

Müslüman, anlında secde nuru taşıyan insandır.

Namaz ''Dinin direğidir, her hayrın anahtarlarıdır.''

Peygamber'imizin sesine kulak verip, duymaktır.

O halde, Allah'a, O'nun Rasül'üne iman eden,

Her iki cihanda da, huzur ve Saadet isteyen

Müslüman, ruhunu Kur'an'la, kulağını ezanla,

Mecburdur ömrünü namazla disipline almaya.

Aksi  halde  kötülükler, ızdıraplar, sıkıntılar,

Yakasını  asla  bırakmayacaktır  bunalımlar.

Adap ve erkanına uygun kılınan tüm namazlar,

Mü'mini her çeşit  kötülükten alı koyacaklar.

Bunu, Yüce Rabbimiz Kur'an'da haber vermişlerdir,

Çünkü, Allah'ın  bildirdiği her şey, haktır ve gerçektir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi