İŞTE İSLAM DEVLETİNİN BAŞKANI III

Yüce Allah'ımız Kitab-ı Kerim'de, Rasül'ünü,

Şöyle takdim etmiş, insanlara nasıl övdüğünü:

''Andolsun ki, Rasülullah'ta sizin için Allah'ı

Ve ahiret gününü umar olanlar ve Rabbını,

Çok zikredenler için, güzel bir örnek vardır.'' Dedi,

Bunu  Kur'an-ı  Kerim'inde  âleme  ilân  etti.

Rabbimiz,''İnsanları Rabbi'nin yoluna hikmetle

Da'vet et,  onlarla  mücadeleni  güzel  öğütle,

En güzel yol, hangisi ise onunla yap'' demiştir.

Bunu sevgili Rasülüne Kur'an'da bildirmiştir.

Rasül'ü Ekrem'de Allah'ın bu emrine uymuşlar,

İnsanları  Allah  yoluna  sevgiyle  çağırmışlar.

Kimseyi kırmaz,incitmez,zorlaştırmaz,ürkütmezdi,

Asla nefret ettirmez, kolaylaştırır ve müjdelerdi.

Allah Rasül'ü zengin-fakir,büyük-küçük kayırmaz,

Herkese  eşit  davranır, asla  sınıf  farkı  yapmaz.

Zulmü ve haksızlıkları, kesinlikle hoş görmezdi,

Allah'ın  hükümlerinde,  adil  hareket  ederdi.

Allah'ın emrini önce kendi şahsında yapardı,

Sonra en yakınlarından başlayarak uygulardı.

Kaldırdığı ilk faiz, öz amcası Abbas'ın  idi,

İlk kan davası da, amca oğlu Rabia'nın idi.

Tek örnek ve önderimiz, Allah Rasül'ü cömertti,

Yoksulları  gözetir,  cimri kimseleri sevmezdi.

Derdine  derman  olur, kimsesizleri  gözetirdi,

Dost-düşman,zengin-fakir,herkese yardım ederdi.

Akraba ve  komşu  haklarını  gözetir, korurdu,

Kendinden birşey istendiğinde,yok demez bulurdu.

Sevgili Peygamber'imiz verdiği sözlerde durur,

Anlaşmalara  bağlı kalır,  emanetleri  korur.

Allah'a sayısız hamd-ü sena eder, şükrederdi,

Kulluğun  icabı  olarak,  Allah'ı  zikrederdi.

Günahsız olsa da, tevbe ve istiğfarını yapar,

İbadette huzur, neş'e bulur, namazını kılar.

Şunu ifade edelim ki, hayatı baştan sona,

Fazilet ve  ahlâk örneği olan Rasülullah'a

Tabi olmak, O'nu iyi tanıyıp,yolundan gitmek,

Her müslümanın görevidir, adım adım izlemek.

Çünkü huzur O'nda,Saadet O'nda,şeref O'nda'dır,

Zira  O,  Cenâb-ı  Allah'ın  emrettiği  yoldadır.

Allah bizleri, O'nun nurlu yolundan ayırmasın,

Mevlamız hepimizi, O'nun yolunda daim kılsın.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi