KANUN-U İLAHİ

KANUN-U İLAHİ

Yüce Allah'ımızın emriyle, oluştan ölüşe,

Ölüş sonu, Allah'ın emriyle tekrar dirilişe,

Oluş, ölüş ve dirilişe doğru akan insanlar,

Kurtuluş için tek çare, Kur'an'a sarılmalılar.

Çünkü, Allah  Rasülünün  mucize  asası  olan,

Huzura kavuşturmak için, gönderilmiştir Kur'an.

İnsanlığı kurtarmak, terbiye etmek için gelmiş,

İnsanlığı  huzura  erdirmek  için  gönderilmiş.

Zira O, Allah'ın sözüdür, kanun-u ilahidir,

Kur'an bize nasihattir, O çok açık bir delildir.

Kur'an nur'dur,O''Mü'minler için şifa ve rahmettir.''

Bizi   birbirimize   bağlayan  ''Allah'ın  ipidir.''

Muhtaçtır insanlık, Kur'an'ın Rahmani şifasına,

İnsanlık muhtaçtır, Kur'an'ın o mukaddes ruhuna.

Kur'an'ın Rabbani hidayetine, muhtaçtır insan,

Kur'an'ın kurtarıcı sevgisine, muhtaçtır insan.

İnsan, Kur'an'ın temizleyici rahmetine muhtaç,

İnsanlık, Kur'an'ın şerefli terbiyesine muhtaç.

İnsanlık, Kur'an'ın toplayan  sancağına muhtaçtır,

Hak'kı  batıldan  ayıran  o  kelâmına  muhtaçtır.

''Doğrusu O, çok şerefli bir Kur'an'dır'' buyurduğu,

O'na  bağlı olan insanın, dünya ahiret mutluluğu

Gerçek hürriyete ve gerçek doğruya götürecek,

Tek kitap Kur'an'dır, gerçek fazilete erdirecek.

Kur'an'a inanmayan insan, felek kubbesi altında,

Duramayacaktır, huzurlu  bir  şekilde  ayakta.

O'nu yaşamayan, nefis zincirlerini kıramaz,

Kur'an'ı tanımayan, Allah'ın has kulu olamaz.

O'na dönmeyen insan, madden ve manen çürüyecek,

Kur'an'a yönelmeyen kişi, beynini dindirmeyecek.

O'nu aramayan insan, rahmet şifayı bulamaz,

Kur'an'ı bulmayan insan, felaketten sıyrılamaz.

Kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse,

Harab olmuş bir ev gibidir, kalbi küflenmiş halde.

Kur'an'la amel eden kavimleri, Allah yükseltir,

O'nun izinden gitmeyenin yeri, yerin dibidir.

Kur'an'dır harab olmayı önlemenin reçetesi,

Kur'an'dır yükselmenin, ilerlemenin tek çaresi.

Kur'an, bütün dertlerin hastalıkların şifasıdır,

Huzursuz yaşamak istemeyenlere o devadır.

Kur'an'la yaşamış, O'nunla izzet şeref kazanmış,

O'nunla yükselmiş, Kur'an'la medeniyetler çatmış.

Kur'an'la cihana örnek olmuş, adalet dağıtılmış,

Ama bu milletin torunları, O'ndan uzaklaşmış.

Bugün bunalım içine düşmüş, olmuş bir çözülme,

Kur'an'dan uzaklaşmak olmuş bunun tek sebebide.

Aydınlanmak  için, gönül  penceremizi  açalım,

Huzura  kavuşmamız  için,  Kur'an'a  sarılalım.

Madde  ve  mana  planımızı,  Kur'an'la  çözelim,

Toplumu  saran  kötülüğü, Kur'an  ile  silelim.

Fikir  binamızı, O'nun  temeli  ile  kuralım,

Yalan, hile, riya, fitne, hırsı O'nunla atalım.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi