Karşılıksız 30 bin lira müracaatları başladı

Karşılıksız 30 bin lira müracaatları başladı
Genç çiftçilere karşılıksız 30 bin lira hibe desteği için müracaatlar 7 Nisan 2017 Cuma günü başladı. Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne 5 Mayıs 2017 tarihine kadar projeleri ile beraber başvuran genç...

Genç çiftçilere karşılıksız 30 bin lira hibe desteği için müracaatlar 7 Nisan 2017 Cuma günü başladı. Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne 5 Mayıs 2017 tarihine kadar projeleri ile beraber başvuran genç çiftçiler, 30 bin TL hibe desteği alabilecek.

Hangi projeler desteklenecek?

30 Bin TL karşılıksız hibe şeklinde uygulanacak proje kapsamında desteklenecek projeler şöyle: "Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı, Kapama meyve bahçesi tesisi, Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi, Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi."

Aranan şartlara dikkat

Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar ise şöyle: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak, Okur-yazar olmak, Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak, Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak, Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak, Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak, 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak, Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak, Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak."

Proje tamamlandıktan sonra verilecek

Konu hakkındaki Sarayönü Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şöyle söylendi: "Başvurusu yapılan projeler İlimizde kurulacak İl proje değerlendirme birimi tarafından değerlendirildikten sonra Bakanlığımıza sunulacak ve kazanan projeler ile hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra asıl listeler belirlenecektir. Hibe ödemeleri projeler tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Proje ile sağlanan materyaller 2 yıl boyunca İl ve İlçe Müdürlüğü tarafından kontrol edilecektir. Konu hakkında genç çiftçilerimiz bilgi edinmek için İl ve İlçe Müdürlüklerimizde kurulmuş Genç Çiftçi İl /İlçe Proje Yürütme birimlerinden alabilirler."