KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN İHTAR İLANI

T.C.
KONYA
3. AİLE MAHKEMESİ


Sayı : 2019/274 Esas


İLAN METNİ


Davacı SEYİT ALİ KÖROĞLU ile Davalı SHAHNOZA NİSHANOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının ön inceleme duruşması 24/10/2024 tarihinde saat 09:55'de mahkememiz duruşma salonunda yapılacak olup;
Davacı ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz taktirde yargılamaya gıyabınızda devam edilip yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02057911