Konya Büyükşehir 100 personel alacak!

Konya Büyükşehir 100 personel alacak!
Konya Büyükşehir Belediyesi yayınladığı ilanlarla 100 personel alacağını duyurdu.Konya Büyükşehir Belediyesi yayınladığı ilanlarla 100 personel alacağını duyurdu.Konya büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek...

Konya Büyükşehir Belediyesi yayınladığı ilanlarla 100 personel alacağını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi yayınladığı ilanlarla 100 personel alacağını duyurdu.

Konya büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şu şekilde; 75 Bahçıvan, 4 Marangoz ustası, 7 Sıhhi Tesisat Ustası,6 Kaynak Ustası,3 Ahşap/Metal Boya Ustası, 5 Elektrik Ustası alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliği yapmış olmak,
2- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
5- En az ilkokul mezunu olmak, Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu veya ruhen, bedenen sağlık problemi olmamak, ağır işlerde, arazi şartlarında çalışabilecek, beden ve kas gücü gerektirecek işleri yapabilecek durumda olmak, çalışmaya engel sağlık sorunu, kronik rahatsızlığı veya yükseklik korkusu bulunmamak,
6- Marangoz Ustası için; Her türlü ahşap, mobilya yapımı, mobilya montajı ve tamir bakım işlerinde en az 1 yıl çalıştığını gösterir belge veya Marangozluk alanında Ustalık / Kalfalık / Çıraklık / Mesleki Yeterlilik veya Meslek Kurslarından alınmış belgeye sahip olmak,
7- Sıhhi Tesisat Ustası için; Her türlü sıhhi tesisat işleri, montaj tamir ve bakım işlerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu gösterir belge veya Sıhhi Tesisat alanında Ustalık / Kalfalık / Çıraklık / Mesleki Yeterlilik veya Meslek Kurslarından alınmış belgeye sahip olmak,
8- Kaynak Ustası için; Doğalgaz boru kaynakçılığı, Oksigaz Kaynakçılığı, Gazaltı kaynakçılığı, Elektrik ark kaynakçılığı alanlarının herhangi birinde en az 1 yıl çalıştığını gösterir belge veya bu alanlarda Kalfalık, Ustalık veya Mesleki Yeterlilik veya Meslek Kurslarından alınmış belgesine sahip olmak,
9- Metal/Ahşap Boya Ustası İçin; En az 1 yıl Metal ve Ahşap Boyama alanında çalıştığını gösterir belge veya bu alanda Ustalık/Kalfalık/Mesleki Yeterlilik veya Meslek Kurslarından alınmış belgeye sahip olmak,
10- Elektrik Ustası İçin; En az 1 yıl muhtelif alanlarda elektrik arıza, bakım, onarım, tamir ve tadilat , Pano dizayn ve montaj, Zayıf akım , Orta Gerilim alanlarında çalıştığını gösterir belge veya Meslek Lisesi (Elektrik veya Pano Montörlüğü bölümü) mezunu olmak veya Elektrik, Pano Montörlüğü alanında Ustalık / Kalfalık / Çıraklık / Mesleki Yeterlilik veya Meslek Kurslarından alınmış belgeye sahip olmak,
11- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak,
12- Konya Merkez İlçelerde (Selçuklu-Karatay-Meram) ikamet ediyor olmak,
13- İlan tarihi itibariyle 40 yaşından büyük olmamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3-Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi)

4- Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli)

5- En son mezun olduğu Okul Diploması

6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir)

7- Askerlik Durum Belgesi

8-Başvurduğu Ustalık alanına göre 6-7-8-9-10. Maddelerden herhangi birine ilişkin Belge

9- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu)