KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİNİN AKADEMİK YIL AÇILIŞI YAPILDI

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİNİN AKADEMİK YIL AÇILIŞI YAPILDI
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 2017 – 2018 akademik yılı, düzenlenen törenle başladı.Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, KGTÜ den mezun olan öğrencilerin, meslekleri ile ilgili yeterli pratik donanıma...

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 2017 – 2018 akademik yılı, düzenlenen törenle başladı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, KGTÜ den mezun olan öğrencilerin, meslekleri ile ilgili yeterli pratik donanıma sahip olacağını söyledi ve “böylece hem sektöre kolaylıkla uyum sağlayacaklar hem de iş dünyasında tercih edilen bireyler olacaklar” dedi.

“KGTÜ, GIDA VE TARIM ALANINDA ÜLKEMİZİN İLK VE TEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİDİR”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin 2017-2018 akademik yılı açılışı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde yapıldı.

Programa, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz, Anadolu Birlik Holding yöneticileri, fakültelerin dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kürsüye ilk olarak Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş geldi. Çökmüş konuşmasına; “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Sayın Recep Konuk un kurucusu olduğu “Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı” tarafından 12.06.2013 tarih ve 6492 sayılı Kanun ile bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuş ve kuruluşu 18 Haziran 2013 tarihli ve 26681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, gıda ve tarım alanında ülkemizin ilk ve tek ihtisas üniversitesidir” ifadeleriyle başladı.

“KGTÜ MEZUNLARI, ARANAN BİREYLER OLACAK”

Öğrencilere, teorik eğitimin yanı sıra fabrika, işletme ve uygulama alanlarında pratik yapma imkânı da verildiğini belirten Çökmüş, “öğrencilerimiz, yeterli pratik donanıma sahip olacaklarından dolayı mezuniyet sonrası hem sektöre kolay uyum sağlayacak hem de iş dünyasında tercih edilen bireyler olacak. Üniversitemizde, güncel bilgi ve teknolojilerle donanmış, uluslararası düşünebilmenin yanı sıra ulusalı gözeten, özgüveni yüksek girişimci bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Yıllar bazında KGTÜ adresli yayın sayıları, makale, bildiri sayıları da bu çalışmalarımızı doğrulamaktadır. Bu yıl Web Of Scıence da 13, Scopus ta ise 19 makalemiz yayınlanmış. Elbette bu başarılı bir rakamdır ama şunu ifade edebilirim, bu her geçen yıl katlanarak artacaktır” diye konuştu.

“1 YILDA ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK”

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde şu anda, 51 akademisyen, 153 lisans, 53 yüksek lisans öğrencisinin olduğunu hatırlatan Rektör Cumhur Çökmüş, “başlarken çok heterojen başladık, bu koordinasyonu iyi kurup, bu yapıyı en iyi şekilde yürütmek istiyoruz. Şunu memnuniyetle ifade edebilirim, hocalarımızın tamamına yakını ya yurt dışında okumuş ya da yurt dışında çalışmış arkadaşlarımızdan oluşuyor. Biz Ar-Ge üniversitesiyiz. Şu ana kadar üniversitemizde 9 proje tamamlanmış, 22 proje kabul edilmiş ve devam ediyor, 11 projemiz ise hazırlanmış değerlendirme aşamasında. Biz 2016 yılında eğitim-öğretime başladık, özünde bunu bir yılda tamamlamış oluyoruz. Bu büyük bir başarıdır ve bunu sürdürmek istiyoruz. Üniversitemizin yürüttüğü projelerin maliyeti 33 milyon TL yi aşmıştır. Bu yürüttüğümüz projelerden bir tanesi de Kalkınma Bakanlığı ile yürüttüğümüz Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi (KİT-ARGEM) projesidir. Gıda güvenliği ve izlenebilirliği alanında kullanılan kit ve kit materyallerinin geliştirilebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve bu alanda bilgi birikimi sağlanması amaçlı yürütülen 3 yıllık projenin bir yılını tamamladık.

Proje kapsamında, gıda alanında kullanılan ve daha sonra benzer teknolojinin kullanıldığı diğer alanlara da hizmet verecek nükleik asit, antikor ve aptamer tabanlı kit ve materyallerinin geliştirilmesine yönelik 8 laboratuvardan oluşan kit merkezi kurulacak. Bu merkez kurulduktan sonra, akademi ve endüstrideki araştırmacı ve uygulayıcılara hizmet verecek, prensip benzerliğinden dolayı sağlık gibi yakın alanlara da hizmet verecektir. Bu proje ile oluşturacağımız merkezde, ithal edilen kit ve referans materyallerin yurt içinde üretimi sağlanacak ve böylece hem dışa bağımlılığın azaltılması, hem de bilgi birikimi ve istihdam sağlanması konularına birebir hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

KGTÜ NÜN PROJESİYLE DIŞA BAÄžIMLILIK AZALACAK

Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, konuşmasına şöyle devam etti: “Kit-ArGem dediğimiz, toplamda 25 milyon TL ile Kalkınma Bakanlığınca desteklenen proje şu an için en büyük projemizdir. Bununla birlikte yürüttüğümüz bütün projeler ülkemize ciddi katma değer katacak projelerdir. Üniversitemiz birçok alanda ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak projeler yürütmektedir. Öğrencilerimizi de bu bilinçle yetiştirmek istiyoruz. Onun için de birçok üniversite ile işbirliği yürütüyoruz. Michigan State University, Pudue University, Uc Davis University Of California, University Of Missouri, Montana State University gibi dünyaca ünlü üniversitelerle anlaşmalar yapıldı, bu üniversitelerle hem telekonferansla ders anlatılması, hem ortak akademik çalışmaların yapılması, hem öğrenci değişimi hem de ortak projeler yürütülmesi gibi konularda işbirliği yapacağız. Öğrencilerin akademik körlük yaşamamaları için bu tür değişim programları yürütülecek. Öğrencilerimizin her türlü donanıma sahip olarak yetişmesini istiyoruz.”

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş konuşmasında, yapılan yeni bina hakkında da bilgi verdi ve gelecek dönem eğitim öğretime yeni binada devam edileceğini belirtti.

“KGTÜ, AYRICALIKLI BİR ÜNİVERSİTEDİR”

Daha sonra kürsüye gelen, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır da KGTÜ öğrencilerinin, diğer üniversitelerin ellerinde olmayan olanaklara sahip olduklarını, Konya Şeker in bütün tesislerinin her öğrenci için büyük bir uygulama alanı olduğunu ifade etti.

KGTÜ nün, Konya Şeker in yanı sıra PANKOBİRLİK in de bütün imkânlarını kullanabileceğini ifade eden Dr. Mikdat Çakır, “bu üniversitede okuyan bütün öğrenciler, Avrupa Birliği dil pasaportu aldı, öğrencilerimiz dünyayı tanıyan öğrenciler olacak. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliğini bunun için yürütüyoruz. Bizim öğrencilerimiz herkesi tanıyacak, bütün bilimsel çalışmaları görecekler, gelecekler burada başarılı işler yapacaklar, buna inanıyoruz. Biz dünyayı tanıyan, dil problemi olmayan insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bizim üniversitemiz ayrıcalıklı bir üniversitedir. Buradan herhangi bir hocamız öğrencilerle birlikte yapacağı her türlü araştırma, proje için Konya Şeker in bütün fabrikalarına, tesislerine gidebilir, kırsalda tarlalara gidebilir, araştırma yapabilir, kendini daha iyi geliştirebilir. Buna bir de PANKOBİRLİK olanağını ekledik mi, nerede ise ülkemizin tamamında bu araştırmayı rahatça yapabilir, kendini uygulama alanında da geliştirebilir. Tam 45 tesisi var Konya Şeker in ve bu tesislerin tamamı bizim üniversitemiz açısından uygulama alanı anlamına geliyor. Bir et tesisine, bir çikolata fabrikasına kolay gidemez başka bir üniversitenin öğrencileri. Onun için özellikle staj döneminde öğrencilerimiz, meslek seçme yeteneği ve özgürlüğünü de elde etmiş olacak. Biz Konya Şeker in üniversitesiyiz, Konya Şeker bizim, başka hiçbir üniversitede bu olanak yok. PANKOBİRLİK tam 64 ilde var, bu da bizim 64 ilde her türlü olanağa sahip olduğumuz anlamına geliyor. Bu alt yapı parayla elde edilemez. Her türlü tarlayı görme, ziraat mühendisleri ile tarlada birebir çalışma yapabiliriz. Geçen yıl buğdayda 750 çeşit melezleme yapmış üniversitemiz. Bunu Çumra Şeker de fabrikaların hemen yanındaki tarlada yapmışız, başka hangi üniversitede bu başarılabilir? Daha iyisi olacak, kendi bilgisayar mühendislerimizle yeni sistemler kurulacak ve Ar-Ge lerimiz entegre olacak, fabrikanın Ar-Ge si bizim, bizim ArGe miz Konya Şeker in olacak. Bunun ülkemize yapacağı katkıyı çok iyi anlamanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra ilk ders verildi. 2017 – 2018 akademik yılının ilk dersinde “Biyo Çeşitlilik” konusu anlatıldı. Dersi, T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynakları Bölümü Mühendisi Dr. Kürşad Özbek verdi.

Programın sonunda Dr. Kürşad Özbek e günün anısına Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz bir plaket takdim etti.

Ayrıca, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde Doçentliğini tamamlayan ilk akademisyen olan, KGTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Mahmut Deniz Yılmaz a Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş tarafından cübbe giydirildi ve toplu fotoğraf çekimiyle program tamamlandı.

Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi gıda ve tarım ismi ile ülkemizde kurulan tek üniversite olma özelliğini taşıyor.

Etiketler :