KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/47 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DERE Mahalle/Köy, 0 Ada, 2807 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz; güncel olarak; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi: Dere Mahallesi Salalı Yaylası Mevkii Meram / KONYA
Yüzölçümü: 11.760 m2
Arsa Payı: Tam
İmar Durumu: /25000 ölçekli Nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti: 1.200.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati: 03/07/2024 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati: 10/07/2024 - 14:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati: 31/07/2024 - 14:05
Bitiş Tarih ve Saati: 07/08/2024 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02034919