MÜ'MİNLER KARDEŞTİR II

Toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuş yurdumuza,

Felaket   bulutları   yaklaşıyor   vatanımıza,

Cemiyetimiz  buhran içine sürüklenmektedir,

Dinimiz, örf ve adetlerimiz, hor görülmektedir.

Ahlâki   ticari   ve   iktisadi   hayatımızda,

Haram ile helâl birbirine karışmış durumda,

Allah'a kul, Peygambere ümmet olmanın lezzeti,

Unutulmuş,  dağılmışlar,  tesbih  taneleri  gibi.

İmana, ibadete, ahlâka, ilme uzak kalmış,

Temeller  sarsılmış,  bacaları  ise  yıkılmış.

Çatısı uçmuş, saçaklar düşmüş, acı bir harabe,

Böyle bir manzara, cemiyetimize arzetmekte.

Suyun vasfı söndürmek, ateşinki ise yakmaktır,

Küfrün   vasfı  ise  felakettir, görevi  yıkmaktır.

Müslümanın vasfı birleştirmek ve barıştırmaktır,

Bu bakımdan müslümanın bazı görevleri vardır.

Müslüman korkutma, kavga, fitne unsuru olamaz,

İnsanı   birbirine  düşüremez   ara   bozamaz.

Eğer ayırım yapıyorsa, gerçek mü'min sayılmaz,

Allah'ın ve rasülünün  emrine karşı koyamaz.

Cenâb-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle diyor:

''Mü'minler ancak kardeştirler''diye bize söylüyor.

Şanlı  Peygamberimizde  Hadis-i  Şeriflerin de,

Aynen şunları bildiriyor müslüman ümmetine:

''Birbirinize  haset  etmeyiniz''  diyor  bizlere,

''Birbirinizi  aldatmayınız  alışÂ  ve  verişte,

Birbirinize dargın durmayınız'' buyuruyorlar,

''Birbirinizden sakın yüz çevirmeyiniz''diyorlar.

''...Bitmek üzere olan pazarlığını bozmayınız,

Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz'' barışınız.

''Müslüman  müslümanın  kardeşleridir '' buyuruyor.

''Ona zulmetmez, hor bakmaz, yardımsız bırakmaz''diyor.

Gönüllerimizdeki  iman  ve  kardeşlik  bağını,

Kuvvetlendirmek için insanlar saygılı olmalı.

Müslüman birbirleriyle çekişmemeli, sevmeli,

Birbirine  düşürecek  davranışı  terk etmeli.

İki kardeşin arasını Müslüman düzeltmeli,

Ayrılık, hiziplik, kin ve nefreti, temizlemeli.

İslâm birlik ve beraberliği kavramayan Müslüman,

Müslüman  olma  şerefine, ulaşamaz  o  zaman.

Yüce Mevlamız, Cenâb-ı Allah bütün mü'minlere,

''Mü'minler kardeştir'' şuuru nasip etsin bizlere.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi