Nisan ayı Meclis toplantısı yapıldı

Nisan ayı Meclis toplantısı yapıldı
Sarayönü Belediyesi 2022 yılının dördüncü meclis toplantısını Perşembe günü gerçekleştirdi. Toplantıya izinli olan Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak’ın yerine İbrahim Batır başkanlık yaptı. Gündemde olan 6 konu...

Sarayönü Belediyesi 2022 yılının dördüncü meclis toplantısını Perşembe günü gerçekleştirdi. Toplantıya izinli olan Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak’ın yerine İbrahim Batır başkanlık yaptı. Gündemde olan 6 konu görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci maddesinde  22/02/2007 Tarihli ve  26442  Sayılı  Resmî  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren, Belediye  ve  Bağlı  Kuruluşları  ile  Mahalli  İdare  Birlikleri  Norm Kadro  İlke ve Standartlarına  Dair  Yönetmeliğe  göre, kadro  kütüğündeki  en  üst  ve  en  alt  dereceler esas  alınmak üzere ekli  Kadro İhdasının yapılması işaretle yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin ikinci maddesi ise Sarayönü Belediyesi adına şirket müdürü yetkilendirilmesiydi. Belediyenin % 100 hissedarı olduğu Sarayönü Belediyesi Personel Limited Şirketinin 17.05.2022 tarihinde yapacağı 2020-2021 yıllarına  ait  Genel  Kurula  Sarayönü  Belediyesi  adına Şirket  Müdürü  Musa Zeybek’ in yetkilendirilmesine yapılan açık oylama sonucunda mevcudun  oy  birliği  ile  karar  verildi.

Gündemin üçüncü maddesi ise 2021 Mali yılının kesin hesabının görüşülmesi oldu. 2021 yılı kesin hesabının Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmek üzere havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin dördüncü maddesi sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi üzerine, belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere Tam Zamanlı olarak Sözleşmeli Personel Statüsünde 1 Adet Ekonomist, 6 Adet Tekniker, 4 Adet Eğitmen, 1 Adet Sağlık Teknisyeni, 1 Adet Teknisyen alınmasına, alınacak personellerin ücretlerinin uygunluğuna ve bu hususta yetkinin Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak’a sözleşme yapmak üzerine yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündemin beşinci maddesi ise İlçemizde  bulunan  veya  bulunması  muhtemel  tescilli kültür varlıkları, sit alanları v.b. değerlerin ilçemiz kültür ve turizmine kazandırılması  konusunda Kültür  ve  Turizm Bakanlığına bağlı Kurum,  Kurul ve Kuruluşlarca  yapılacak olan çalışmalara  Belediyemiz imkanlarınca, iş gücü , iş makinesi,  araç, ekipman, konaklama,  ulaşım, iaşe v.b. iş ve işlemlerde  destek  verilmesi , ilgili kurum ve  kuruluşlarca  protokol  yapılması   konusunda  Belediye Başkanı'na  yetki  verilmesine  işaretle yapılan  oylama  sonucunda  mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin son maddesi ise Plan ve Bütçe komisyonuna havale eden 2021 Mali yılı kesin hesabının, plan ve bütçe komisyonunca incelenmesinin ardından,  5393  Sayılı Belediye Kanunun 64.  Maddesine  göre  hazırlanarak  Mayıs ayında  görüşülmek  üzere  Belediye Meclisine Havale edildi