Oda, sorunları Bakan'a aktardı

Oda, sorunları Bakan'a aktardı
Hasat bayramı nedeniyle TİGEM Gözlü Tarım İşletmeleri nde gerçekleştirilen program sonrasında Bakan Faruk Çelik ile görüşen Sarayönü Ziraat Odası teknikerleri bakana Sarayönü Ziraat Odası tarafından hazırlanan raporu sundu....
  1. Hasat bayramı nedeniyle TİGEM Gözlü Tarım İşletmeleri nde gerçekleştirilen program sonrasında Bakan Faruk Çelik ile görüşen Sarayönü Ziraat Odası teknikerleri bakana Sarayönü Ziraat Odası tarafından hazırlanan raporu sundu. Hazırlanan raporu alan bakan raporu inceleyeceğini belirtti.

Bölgemizin en büyük sorunu olan kuraklığı önlemek için koruyucu tarım tekniklerinin geliştirilmesi gerektiğinin ifade edildiği raporda şu sorunlara yer verildi:

.

Kuraklığı, Koruyucu Tarım ile önleyebiliriz

Koruyucu Tarımın gelişmesi için ilçemizde Sarayönü Ziraat Odası olarak 2009 yılından başlayarak 2016 yılına kadar sırası ile 2009 yılında 100 dekar ile 2 çiftçi, 2010 yılında 3.000 dekar ile 50 çiftçi, 2011 yılında 5.000 dekar ile 70 çiftçi, 2012 yılında 10.000 dekar ile 100 çiftçi, 2013 yılında 25.000 dekar ile 170 çiftçi, 2014 yılında 57.000 dekar ile 211 çiftçi, 2015 yılında 22.823 dekar ile 108 çiftçi Anıza Direk Ekim yapmıştır.

TAGEM tarafından desteklenen ‘ Doğrudan Ekim Sisteminde Orta Anadolu Bölgesinde Uygulanabilecek Ekim Nöbetlerinin Belirlenmesi projesi, FAO tarafından desteklenen ‘ Sarayönü nde Sürdürebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları projesi kapsamında 175 dekar alanda uygulama yapılmıştır. Bu uygulama 5 yıl süreli olup arazi miktarı artarak devam edecektir. Bölgemizin en büyük sorunu olan kuraklığı önleyici bu tür ‘ Koruyucu Tarım proje destekleri artarak devam etmelidir. Yine Kuraklığı ve Erozyonu önlemek için kuraklığa dayanıklı ürünlerin ekilmesi teşvik edilmeli, desteklenen projelerde ağaçlandırmayı teşvik edici şartlar aranmalıdır.

Parazitler için ağaçlandırma yapılmalı

Daha önceki yıllarda hububat üretiminde çok fazla ürün kaybına sebep olan Süne ve Kımıl ile bazı yıllar tekrar mücadele gerekmektedir. Parazitin yaşama alanını genişletmek amacıyla ağaçlandırma çalışmalarının yapılması; kuraklık ve erozyonu önlemenin yanında her yıl yeniden parazit salımına gerek duyulmayacak seviyeye ulaştıracaktır.

Girdi fiyatları yüksek, açıklanan fiyatlar düşük

Çiftçilerimizin üretim aşamasında ihtiyaç duyduğu Tarımsal Girdilerin (Mazot, Gübre, İlaç vb.) fiyatlarının yüksek olması ve bu fiyatların ihtiyaç olduğu zamanda biranda yükselmesi çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Tarımsal Desteklemeler üretim faaliyeti zamanı gözetilerek geç kalmadan çiftçilerimize ödenmelidir. Çiftçilerimizin üretmiş olduğu ürünlerin taban fiyatlarının geç açıklanması ve açıklanan fiyatların düşük olması çiftçilerimizi mağdur etmektedir. Hububat ürünlerinin alım fiyatları ile sertifikalı tohumluk arasındaki fiyat farkını kapatmak için verilen destek yeterli olmamaktadır. Sertifikalı tohum desteğinin arttırılması gerekmektedir.

Sertifikalı tohum bulunamıyor

Çiftçilerimiz üretim yapmak için sertifikalı tohumu temin edememekte ve kaliteli tohum bulamamaktadır. Bu nedenle TİGEM‘in çiftçinin ihtiyacı olduğu kadar sertifikalı tohumluk üretmesi gerekmektedir. Havza Modeli kapsamında bölgemize verilmeyen ama sürdürülebilir doğa korumalı tarımda büyük önemi bulunan Tıbbı Aromatik Bitkilerin ve Mercimeğin bölgemiz ürünlerine eklenmesini istiyoruz. TMO alımlarında hububat fiyatları belirlenirken alım baremlerinin esnek tutulması gerekmektedir.

Elektrik büyük sorun

Şekerpancarı, Mısır, Fasulye, vb. ürünlerin sulama zamanlarında bölgemizde yaşanan elektrik kesintisi çiftçilerimizi zor durumda bırakmaktadır. Ayrıca elektrik fiyatlarının yüksek olması sulama maliyetini arttırmaktadır. Hayvan gübresi kullanımını teşvik için çiftçilerimize alet ekipman desteği verilmelidir.

Toprağın sınıflandırılmasında titizlik gösterilmiyor

Bölgemizde yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında toprağın sınıflandırılması konusunda çiftçilerimiz, titizlik gösterilmediği kanaatindedir. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Genel olarak teknik elemanların uygulama sahasında çalışması evrak işlerinde kullanılmaması gerekmektedir.

Hayvancılık girdilerinde KDV kaldırılmalı

Süt inekçiliği yapan çiftçilerimizin üretmiş olduğu sütleri maliyetinin altında satmak zorunda kalmaları çiftçimizi mağdur etmektedir. Fiyatların makul düzeye çıkarılması gerekmektedir. Hayvansal üretimde çiftçilerimizin temel ihtiyacı olan yemlerin KDV nin kaldırılması yem fiyatlarını düşürmeyip aksine fiyat artışına neden olmuştur. Bu konu ile ilgili önlem alınması gerekmektedir. Hayvansal üretimde çiftçilerimize verilen destekler yeterli değildir. Küçükbaş hayvancılık üretimi yapan çiftçilerimize kesim desteği verilmemektedir. Meraların Kontrol edilmesi ve Mera Islahının yapılmasını istiyoruz.

Yulaf, Havza Modeli ne eklenmeli

Ayrıca Sarayönü İlçesi, TKDK proje desteklemelerinde 108 proje ile en çok proje desteği alan ilçemizdir. Buna rağmen ilçemizde Havza bazında Yulaf ürünü bulunmamaktadır. Yem bitkisi başlığı altında olmadan dane olarak da hayvancılıkta kullanılan yulaf ürününün Havza Modeline eklenmesini talep ediyoruz.

Bitki Müzesi yanına hipodrom yapılmalı

Günümüzde Atçılık çok büyük bir sektör haline gelmiştir. Konya daki Hipodromun kaldırılması ve başka yere taşınması gündemdedir. Hipodromun Sarayönü ne yapılması çok uygundur. Çünkü İlçemizde 2 adet Tarım İşletmesinin yanında Konuklar Tarım İşletmesi ile İlçe merkezi arasında Bitki Müzesi olarak hazırlanan 160 dekar arazi mevcut olup kuzey tarafında da ilave olunabilecek çok büyük arazi mevcuttur. Buraya Hipodromun ve Geleneksel Spor Dalları olan Cirit ve Atlı Okçuluk yapılabilecek tesisler için gerekli arazi mevcuttur. Eğer bu yapılırsa hem çiftlikler işlerlik kazanacak hem de İlçemiz Meslek Yüksek Okuluna Atçılık ile ilgili bölüm açılırsa öğrencilerin uygulama yapması açısından faydalı olacaktır. Bu arada çiftçilerimiz de Atçılıkta kullanılan Yulaf, Yonca gibi ürünleri çok miktarda ekerek fazla gelir elde edecektir.