Öğrenciler ortak sınavı sevdi

Öğrenciler ortak sınavı sevdi
Liselere geçişte uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında düzenlenen ortak sınavlara katılan öğrencilere yapılan ankete katılanların büyük çoğunluğu, üniversiteye giriş sınavında da aynı yöntemin...

Liselere geçişte uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında düzenlenen ortak sınavlara katılan öğrencilere yapılan ankete katılanların büyük çoğunluğu, üniversiteye giriş sınavında da aynı yöntemin kullanılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG sınavına katılan 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırladığı anket ile ortak sınavların öğrencilerde yarattığı olumlu ve olumsuz etkileri araştırdı. Yapılan ankette, öğrencilerin tamamına yakınının TEOG sınavından memnun olduğunu gösterdi. Öğrencilerin yüzde yetmiş beşi, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilirken ortak sınavdan aldıkları puanlar ile okul başarı puanlarının birlikte değerlendirilmesini olumlu buldu. Öğrencilerin üçte ikisi ise üniversite sınavının da TEOG sınavı gibi yapılmasını istedi. Öğrencilerin yine büyük çoğunluğu sınava kendi okullarında ve arkadaşlarıyla birlikte girmenin rahatlatıcı ve motive edici olduğunu ifade etti.

Sınavda testlerin ara verilerek yapılmasının doğru bir uygulama olduğunu belirten öğrenciler, sınavlarda yanlış cevap sayısının doğru cevap sayısını etkilememesinden dolayı sınav kaygısının azaldığını kaydetti. Her 100 öğrenciden 70'i, derslere düzenli çalışmanın ortak sınavlarda başarı kazanmak için yeterli olduğu görüşünü bildirdi.

Ankette öğrencilere, sınav öncesindeki kaygılarına ilişkin de soru yöneltildi. Buna göre, öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'i ortak sınavlar öncesi düşük veya orta düzeyde sınav kaygısı yaşadığını bildirdi. Öğrencilerin yüzde 87'sinin ortak sınavlarda başarılı olmak için devamsızlık yapmamaya özen gösterdiği sonucu da anketle ortaya konuldu.

Ortak sınav uygulamasında öğrencilere telafi imkanı sağlanarak, tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması da amaçlanıyor. Öğrencilerin yüzde 71'i, telafi imkanından dolayı sınavlar öncesinde kendilerini daha rahat hissettiklerini belirtti.