OĞUL

Bir başıma kaldım bir kuru damda

Gelip bu halimi göresin oğul

Gözüm yaşı aktı kurudu bitti

Gelip gözyaşımı silesin oğul

***

Terziyi sesledim kefen biçmeye

Takatim kalmadı gidem çeşmeye

Yandı ciğerlerim bir su içmeye

Gelip suyumu veresin oğul

***

Çeşmeler kurumuş akmaz suları

Gelip hatır sormaz Allah kulları

Kaderde boynuma taktı yuları

Bekledim yolunu gelesin oğul

***

Dağları özledim çıkıp gezemem

Kalem tutmaz parmak derdim yazamam

Ben kendi mezarımı kendim kazamam

Gelipte halimi göresin oğul

***

Anneni sorarsan tutmaz dizleri

Yakını uzağı görmez gözleri

Babanın oğla feryat sözleri

Anadan babadan dua al oğul

***

Aşık Edip dertli çalar sazını

Kayıp etti bahar ile yazını

İnsan ölür toprak çeker nazını

Anayı babayı unutma oğul

Önceki ve Sonraki Yazılar
Edip ÖNAL Arşivi