Okul çağı çocuklara işitme taraması

Okul çağı çocuklara işitme taraması
Çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütülüyor. Okul yaş grubu çocuklarda sık görülen işitme kayıplarına...

Çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli tarama programları yürütülüyor. Okul yaş grubu çocuklarda sık görülen işitme kayıplarına yönelik tarama çalışmaları da bu programlara eklendi.

Sarayönü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ebubekir Özkardaş yaptığı açıklamada, işitme taramasının amacının, işitmenin normal gelişimini engelleyecek risk etmenlerini saptamak ve işitmesi normal olmayan olguları erken dönemde tanımak olduğunu söyledi.

Dr. Özkardaş, "İşitme Tarama, İlköğretim 1.Sınıfa devam eden çocuklara ise Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru ya da ilde görev yapan odyometristler tarafından, okullarda tarama odyometri cihazı ile test yapılmakta olup yapılan testte şüpheli sonuç çıkanlara 48 saat- 1 hafta içinde okulda ya da TSM nin uygun bir odasında, aynı sağlık personeli tarafından test tekrarı yapılacaktır. Testte işitme kaybı şüphesi tespit edilen çocuklar o ilde çalışan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) uzmanına sevk edilecektir. KBB uzmanı tarafından sorun saptanan ya da klinik tanısı konulamayan çocuklar ileri tanı ve tedavi amacıyla referans merkezlere (Yenidoğan İşitme Tarama Programı Referans Merkezleri bu tarama programında da referans merkez olarak görev yapacaklardır.) sevk edileceklerdir." dedi.

Özkardaş açıklamasının devamında şöyle konuştu: "Yenidoğan döneminde ileri derece işitme kayıpları binde 2-3 vakada saptanırken, okul çağında bu oran daha sık görülmekte ve binde 6-9 vakaya kadar yükselmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme, konuşma ve iletişim becerilerini, okul başarısını ve çocuğun normal işiten yaşıtlarıyla entegrasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Kaybın derecesi arttıkça konuşma üzerine olan etkisi artar ve giderek konuşmanın anlaşılabilirliği azalırken, ileri derecede işitme kaybında ise ciddi lisan ve konuşma sorunu gelişir. İşitme kaybı olan çocuklarda öğrenme zorluğu belirgindir, konuşmaları monotondur ve cihaz olmadan işitemezler."

Gerçekleştirilen bu tarama programı ile okul çağında enfeksiyon, ototoksik ilaç kullanımı, kafa travması, alerji, nörolojik hastalıklar gibi nedenlerle gelişen işitme kayıplarına erken tanı koymanın ve gereken rehabilitasyonu sağlamanın mümkün olacağı anlatıldı.