ON BİR AYIN SULTANI I

Mübarek, faziletli bir ay, Kur'an ve oruç ayı,

Saadet gölgesi üzerimize düşmüş, bu anı,

Bu ayı bize armağan ettiği, Yüce Mevlâ'nın,

İndiği  ayıdır, şerefli  Kitabımız  Kur'an'ın.

O  Kur'an ki, insanlığa  şifa, tarihe  şifadır,

Medeniyetlere şifa, zaman-mekâna devadır.

O Kur'an ki,bütün Müslümanların hayat yeridir,

Gören  gözü,  işiten  kulağı,  çalışan kalbidir.

O Kur'an ki, Allah'tan  tüm  insanlara  bağıştır,

Peygamberimizden bir müjdedir, şifa kaynağıdır.

Emir  ve  yasakları  ile, inanan  gönülleri,

Hakka ve hidayete erdirmektir, O'nun rehberi.

Bu  ayın  adı,  Allah lisanı ile  ''Ramazan''  dır,

Kur'an bu ayda inmiştir,insanlığa nur saçmıştır.

Ramazan ayı  hayır ve bereket, bolluk ayıdır,

Dua, niyaz ayıdır, O'nda rahmet, mağfiret vardır.

Kısaca O  öz olarak,  Kur'an  ve  oruç  ayıdır.

İşte O, on bir ayın sultanı Şehr-i Ramazandır.

Yüce Rabbimiz, bu şanlı hakikatı Kur'an'da,

Şöyle ifade buyurmuşlardır, biz Müslümanlara:

''Ramazan öyle bir aydır ki, Kur'an indirilmiştir.

(O öyle Kur'an ki)  bütün insanlara hidayettir.

Doğru yolun hakla batılı ayırt eden Kur'an'dır.

O'nda nice hükümlerin açık delilleri vardır...''

Öyle bir devirdeyiz ki, zaman ve mekan hastadır,

Fert ve cemiyet hasta, dünya ve insan perişandır.

İnsanlar şaşkın,alimler suskun,cemiyet huzursuz,

Hakikatler  inkar  ediliyor, bizler  susuyoruz.

Kan,kin,hırs,düşmanlık,güvensizlik,heryanı sarmıştır,

Şifa bulmakla herkes konuşur, doktor susmaktadır.

Doktordan başka herkes konuşuyor, birşey söylüyor,

Fakat  şifa  gelmiyor, sevgi  ve  kardeşlik  gelmiyor.

Huzur ve güven gelmiyor, çünkü doktor konuşmuyor,

Herkes konuşuyor ama nedense, doktor susuyor.

O konuşmaya, konuşturulmaya başladığı an,

İnsanlık şifa bulacak, kurtulacaktır o zaman.

Teşbihte hata olmazsa, acaba o doktor kimdir?

İşte o doktor, bu ayda inen Kur'an-ı Kerim'dir.

Böylece insanlık, İslâm'ın saadet meyvesini,

Toplamak istiyorsa hem siyasi, hem hukuki,

İktisadi,  içtimai,  ekonomi  ve  ahlaki,

Her ne varsa bütün kültürel faaliyetlerini.

Kur'an'la tayin etmek, her türlü mes'elesini,

Kur'an metoduyla çözmek zorundadır bütün işi.

Ölüm  saati, kıyamet  saati, mahşer  saati,

Hüküm saati gelmeden evvel, gündüz gecesini,

Her gün bir saat, her dakika, her saniye kendini,

Kur'an'la  yenilemeli  mü'min  O'nda dirilmeli.

Evlerimiz, gönüllerimiz ve bütün gençlerimiz,

İşlerimiz, şehirlerimiz, kasa ve keselerimiz,

Kur'an'la aydınlanmadığı sürece felakettir,

Kur'an'sız saadet arayışımız, boş ve hayaldir.

Tüm İslâm aleminin mubarek Ramazanını tebrik eder,

Hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ederim.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi