PUTLAR VE PUTPERESTLİK II

Muhitin  ve  kabilenin  kendine  ait  putları

Bulunurdu, en meşhur olan putları da şunlardı:

Lât,Uzza,Menat,Vedd,Suva',Yegus,Yeûk adlarıdır,

Bunların  görevi  ve  bulundukları  yer  şunlardır:

Lât, Taif'te  bulunur,  Sakif  kabilesi  tapardı,

Mekke'de Kureyş, Kinâne kabileninki Uzza'ydı.

Menat, Evs  Hazrec, Gassan'lar tapardı,Medine'deydi,

Dumetü-l Cendel'de Kelp kabilenin taptığı Vedd'di.

Suva  ise,  Huzeyl  kabilesinin  putları  idi,

Bazı kabilenin taptığı, Yegûs'te Yemen'deydi.

Yemende bulunan bir diğer put ise, Yeük vardı,

Hemdan  kabilesine  aitti,  ona  taparlardı.

Bütün putların başı sayılan,koca bir put vardı,

Bu koca put akikten yapılmış, Hubel adındaydı.

Bidâyette  Kâ'be'nin  üzerine  yerleştirilmiş,

Kureyş harp anında, iltica eder medet beklermiş.

Arapların en eski putları, Menât ismindeydi,

Medine'de evs ve Hazrec, buna kurban verirlerdi.

Araplarda putperestliğin bu kadar çok olması,

Kâ'be  etrafındaki  taşları  toplayıp  onları,

Kâ'be'deki putlarına göre yapıp yontmasıda,

Mekke'yi ziyaret ve Kâ'be'yi  tavaf esnasında.

Yontup yaptıkları bu putları, evlerine taşır,

Evlerinde  onlara,  ailecek  tapmalarıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi