Ramazan Fitresi 16 Tl

Ramazan Fitresi 16 Tl
11 ayın sultanı Ramazanı Şerif 2017 Yılı Sadaka-i Fıtır Miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki fıtır sadakası...

11 ayın sultanı Ramazanı Şerif 2017 Yılı Sadaka-i Fıtır Miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki fıtır sadakası miktarı 16 TL olarak belirledi. 2017 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için, ülkedeki sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulunduran Din İşleri Yüksek Kurulu, en düşük sadaka-i fıtır miktarı 16 TL olarak tespit etti. Belirlenen rakamın “asgari miktar” olduğunu hatırlatan kurul, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınırın olmadığı ifade edildi. Bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağın vermesi tavsiye edildi. Söz konusu meblağ gıda gibi ayni olarak veya para şeklinde nakdi olarak ödenebileceği bildirildi.

Fıtır sadakası hükmü: Sadaka-i fıtır, İslâm”da önemli yeri olan mali ibadetlerden biridir. Şafii, Maliki ve Hanbelîlere göre fitre farzdır. Hanefi mezhebine göre ise fitre vaciptir. Zaten Hanefi mezhebinde farz ile vacip arasında ameli açıdan bir farklılık söz konusu değildir. Fark sadece itikadî açıdandır. Buna göre farzı inkar eden kafir olur ama vacibi inkar eden kafir olmaz.Fitre, hicretin ikinci yılında, Ramazan orucunun farz kılındığı yıl, zekâttan önce meşru kılınmıştır.

Fitre sadakası, Ramazan Bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren vacib olursa da, bundan önce ve bundan daha sonra da verilebilir. Önceden verilmesiyle fakirler bayramlık ihtiyaçlarını gidermiş olurlar. Fitre sadakası, nisab mikdarı bir mala sahib olan her hür Müslüman için vacibdir, ister çocuk olsun, ister mecnun olsun…

Fıtır sadakası nasıl niyet edilir

Şafii mezhebine göre, bir kimse bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin fitrelerini de vermekle mükelleftir. Tabii ki, asıl olan onların da iznini almaktır. Ancak bu iş süreklilik arz ettiğinden, aile fertlerinin izni hep var olduğu kabul edilir.

Zaten niyet kalbidir, dil ile söylemek gerekmez. Hatta zekât ve fitre gibi şeyleri fakire verirken, (bayram hediyesi gibi) başka bir bahaneyle vermek daha uygundur. Yeter ki içimizden bunun zekât veya fitre olduğuna niyet edelim.

Tabii ki, başka bir kimseye vermek üzere birini vekil edebilirsiniz. Vekâlet verdiğinizde, içinizden geçireceğiniz niyetiniz yeterli olacaktır. Vekil malı sahibine teslim edeceği zaman, içinden yapacağı niyet de geçerlidir. Aslında niyet, yaptığımız işin mahiyeti / maksadı hakkında içimizde duyacağımız temayül ve kararlılıktır.

Fıtır Sadakası kimlere verilir

Fitre, verileceği yerler bakımından her durumda zekâtın benzeridir. Ayet-i kerimede açıklanmıştır. “Sadakalar (zekatlar), Allah”tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam”a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe Suresi 60) Bir kimse fitresini bir veya bir kaç yoksula verebilir. Birden çok kimseler de fitrelerini bir kaç yoksula veya tek yoksula verebilirler.

Fitre yükümlünün bulunduğu yerdeki yoksullara verilmelidir. Başka yerlere gönderilmesi mekruhtur

Fıtır sadakası hangi ayda verilir

Fitre sadakasının vakti;Bayram günü tan yerinin ağarmasıyla,Bayram namazından çıkma zamanına kadardır.Bayram namazından sonra fitre nin zamanı geçer.Ancak daha evvel Ramazanı şerif ayının içerisinde de verilebilir.

Fıtır sadakası eğer vaktinde verilirse Allah katında en makbül sadakadır.Ancak vakti çıktıktan sonra yani bayram namazından çıkıldıktan sonra verilirse vacip yerine gelmediği gibi,sevabı da aynı olmaz.Sıradan bir sadaka sevabı verilir.Ayrıca vacib inde kaza sı yoktur.

Fakirleri doyurma evsiz kalanları ev verme üstü başı kötüyse giydirme bu gibi insanlara fıtır sadakası ile yardım etmek en büyük bir özellik değil mi?

İbn Abbas (r. anhümâ)”nın naklettiği bir hadiste şöyle buyurulur: “Rasûlullah (s.a.s) oruçluları gereksiz ve çirkin sözlerden arındırmak ve yoksullara yiyecek  sağlamak için fitreyi farz kılmıştır. Fitreyi kim namazdan önce öderse, bu makbul bir zekât, kim de namazdan sonra öderse, herhangi bir sadaka olur.” (Buhârî, Zekât, 70, 71, 77; Müslim, Zekât, 12 , 13, 16)