SadreddinKonevi Konferanslarında “Konevi’nin Kelam İlmine Katkısı” İşlendi

SadreddinKonevi Konferanslarında “Konevi’nin Kelam İlmine Katkısı” İşlendi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen SadreddinKoneviKonferansları’nda bu ay, “Sadreddin- Konevî'ninKelam...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen SadreddinKoneviKonferansları’nda bu ay, “Sadreddin- Konevî'ninKelam İlmine Katkısı” konuşuldu.

Sahip Ata Vakıf Müzesi’nde gerçekleştirilen konferans serisinin bu ayki konuğu Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş oldu.

Sadreddin Konevi’nin ufkunun çok geniş olduğunu kaydeden Prof. Dr. Altıntaş, “O, sadece İslami ilimlerle ilgilenen bir insan değil, bununla birlikte devrin felsefe müktesebatına da sahip olan bir insan. Felsefi düşünceye sahip olan bir insan ve eserlerinde de bunu görebiliyoruz. Onun bir kırmızı çizgisi var… Ne kadar farklı alanlara adım atmış olsa bile hiçbir zaman ehl-i sünnet ve cemaat akidesinden uzaklaşmamıştır ve hep onu ön plana çıkararak yorumlarını o zaviyeden yaptığını görüyoruz” dedi.

Konevi’nin kelam ilminin durumu hakkında önemli değerlendirmeler yaptığının altını çizen Altıntaş, “Konevi, doğrudan kelam ilmiyle meşgul olan bir alim şahsiyet değil, o, hemen hemen İslami ilimlerin bütün alanlarıyla ilgilenmiştir. Başta tefsir, hadis, fıkıh gibi alanlarda çalışmaları olduğunu, kelam ile ilgilendiğini ve yorumlar yaptığını görüyoruz. Hatta devrinde kelam ilminin durumunu çok ciddi bir şekilde değerlendirdiğini biliyoruz. Bizim geleneğimizde alim, ilmiyle amel eden kimse anlamına gelir ve bütünlükçü bir alimden söz edilir. Gazali olsun, Fahreddin Razi olsun, hemen hemen bütün İslami ilimlerle ilgilenmiştir bu insanlar, SadreddinKonevi de öyle… Yani sadece bir alanda temayüz etmemiştir. SadreddinKonevi söz konusu olduğunda daha çok sufiliği, onun tasavvufla meşguliyeti akla gelir. Ama sadece tasavvufçu, kelamcı, hadisçi, fıkıhçı değildir Konevi; bunların hepsidir” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Konya Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Hilal Aydemir’in Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’a plaket takdimi ile sona erdi.