SAMİMİ MÜSLÜMAN

Cisim itibariyle et, kemikten teşekkül eden,

Aklı ve idraki bütün mahlukattan üstün gelen,

İnsanoğlu kendisini Rabbine teslim ettiği,

Allah’ın ilâhi nizamına, gönlünü verdiği

Müddetçe, insan üstünlük vasfını taşıyabilir,

Aksi halde, her iki dünyasını mahvedebilir.

Hangi mevkide ve hangi makamda olursa olsun,

Hangi ırkta ve hangi renkte bulunursa bulunsun,

Hangi servet ve konfor içinde yaşarsa yaşasın,

Izdırap  içinde  verdiği  korkunç  imansızlığın,

Hem dünyasını, hem ahiretini perişan eder,

Dünya ve ahiretinden, habersiz kaybolur gider.

Böyle  bir  insanı  akıl  ve  idrakleri  bilmeyen,

Seher vakti ”Allah Allah” diye öten bülbüllerden,

Kovanlarda  ”Hu Hu”  diye  çığlık  atan  arılardan,

Daldan dala ”Hak Hak” diye kanat çırpan o kuşlardan

Üstün tutmak, imanı ve Kur’an-ı hiçe saymaktır,

Bunu kabul etmek, aklı ve mantığı çatlatmaktır.

Şu halde insan, iman lezzetini tadabildiği,

Kur’an dünyasına dalıp, İslâm’ı alabildiği,

Allah’ın ve Rasül’ünün yolunda gidebildiği,

İslâm’ın nurunu bütün kalbiyle benimsediği

Müddet içinde bunları yapan ve tadan insandır,

Bu  insanın adı  ise, samimi  bir  müslümandır.

Kalpleri  mühürlü  ve  akılları  küfürlü  olan,

İdrakleri, paslı puslu olan cinsinden olmayan,

Gerçek müslüman, gözlerinde iman nuru parlayan,

Sözlerinde, hakikat  neş’eleri  saçıp  çağlayan,

İçerisinde doğruluk, ihlâs olan, gerçek müslüman,

Allah  için  seven, yine  Allah  için  düşman olan,

Din kardeşlerini Allah için seven kimseleri,

Allah seviyor, din kardeşini seven mü’minleri.

Mü’minler arasındaki sevginin, esası nedir?

Müslümanlar birbirini Allah için sevmesidir.

Yoksa bir makam, bir mevki elde etmek için sevmek,

Bir takım menfaatler temin etmek için sevilmek,

Böyle menfaat için, başkaları asla sevilmez,

Manevi sevgiden başka sevgi asla düşünülmez.

Kalbi gerçekte Allah’ın sevgisi ile nurlanmış,

Gönlü Allah’ın güzel sevgisi ile aydınlanmış,

Din kardeşlerine, o güzelim sevgiyle bağlanma,

Kimseden  daha  mes’ud  olanı, olamaz  asla acheter du viagra au meilleur prix.

Zira  Allah’ın  Rasül’ü  hadis-i  şeriflerinde,

Büyük müjdeler veriyor bakınız, biz ümmetine:

Rasülüne ”Allah’ü Teâlâ ” aynen şöyle demiş,

”Benim rizam uğrunda sevişenler için” söylemiş,

Nebilerin, şehitlerin  dahi  imrenecekleri,

Derecede nurdan minberleri vardır.” sevenleri.

İslâm ölçüler içinde, ömrünü geçirmeyen,

Hayatında İslâm’ın emrine riayet etmeyen,

Sevdikleri içinde dinsiz ve imansız seçmeyen,

Evinde, işinde helâl-haram farkı gözetmeyen,

Bir insanın ”Ben Allah için seviyorum” demesi,

HâşÃ¢, Allah’ı aldatmak olur bunu söylemesi.

Allah’ım cümlemizi sevdiklerini Allah için,

Seven ihlaslı eri olan kullarından eylesin.

Gazetemizin 10. yılını tebrik eder, nice nice 10.

yıllara kavuşmasını, hayırlara vesile

olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

 Çalışanlarına Allah kolaylık ve başarılar versin.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi