Sarayönü büyümede rekor kırıyor

Sarayönü büyümede rekor kırıyor
Sarayönü Belediyesi'nin Sayıştay'a bildirdiği 8 yıllık mali veriler üzerinden yapılan incelemede, ilçenin son dönemde rekor bir büyümeye imza attığı ortaya çıktı. Sarayönü Belediyesi için 2017 yılı oldukça verimli bir...

Sarayönü Belediyesi'nin Sayıştay'a bildirdiği 8 yıllık mali veriler üzerinden yapılan incelemede, ilçenin son dönemde rekor bir büyümeye imza attığı ortaya çıktı. Sarayönü Belediyesi için 2017 yılı oldukça verimli bir yıl oldu. İlçede 2017 yılında oluşan büyüme oranı Türkiye büyüme oranının üzerine çıktı.

Bunun olumlu yansımaları nüfus, bölgesel gelişim, eğitim ve diğer yatırımlara da yansıdı. Bu finansal büyüme aynı anda son nüfus sayımında da etkilerini gösterdi. Sarayönü, Konya’nın 31 ilçesi arasında nüfusunu koruyan ve artıran 5 ilçeden biri oldu. Yapılan yatırım ve faaliyetlerin devam edeceğini gösteren bu finansal büyüme, Sarayönü’nün geleceği açısından da ümit verdi. Özellikle Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla birlikte ilçenin büyük bir yatırım bölgesine dönüşeceği tahmin ediliyor.

Sarayönü Belediyesi'nin mali verileri üzerinden yapılan incelemede, ilçede 2017 yılında oluşan büyüme oranının, Türkiye büyüme oranının üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak yaptığı açıklamada, ilçenin son 4-5 yılda pek çok evreden geçtiğini söyledi. Büyükşehir yasasının ardından 12 köy ile kendi belediye teşkilatına sahip 6 beldenin, mahalle haline geldiğini kaydeden Solak, "Mevcut 8 mahallemizle birlikte Sarayönü Belediyesi, Büyükşehir kanunu ile birlikte toplam 26 mahalleye hizmet götürmeye başladı. Kapanan Belde Belediyeleri döküm devri, gelir kalemleri, gider kalemleri, borç yükümlülükleri Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülmüş faaliyetler ile pay edildi." dedi.

Hizmet hattı 137 km

Hizmet alanının 15 kat arttığını dile getiren Nafiz Solak, "Belediyemizin çalışma sahası yaklaşık 12 bin 500 hektar iken 6360 sayıl yasa ile birlikte 177 bin hektara çıktı. Yani %1400'lük artışla ciddi derece bir büyüme oluşarak sorumluluk sahamız oldukça fazla genişledi. İlçe mücavir sınırları içerisindeki her nokta doğrudan ya da dolaylı ilçe belediyemizin sorumluluk alanı oldu ve hizmet hattı 137 kilometreye ulaştı. Faaliyet alanı içerisinde Su ve Kanalizasyon İşleri, İtfaiye, Mezarlıklar bakım onarımı Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verildi. Yol, kaldırım gibi alt yapı faaliyetleri, park bahçeler, temizlik işleri, alt ölçekli imar planları, sosyal ve kültür faaliyetleri gibi pek çok alan ise belediyemizin sorumluluğuna verildi." şeklinde konuştu.

Hedeflediğimiz seviyeye ilerliyoruz

Başkan Nafiz Solak, kırsalda yaşayan insanların yaşam kalitelerini yükseltmek adına yaptıkları çalışmaların gün geçtikçe hedeflenen seviyeye yaklaştığını ifade ederek, şunları söyledi: "Hizmet kalitesinin artırılması, yaşam standartlarının yükseltilmesi, modern çağa adaptasyonun sağlanması adına belediyecilik faaliyetleri ilk sırayı alıyor. Tabi tüm bunların sınırlı kaynaklar altında yapılması geriyor. Kamu kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçekliği ile uygun ve etkili harcamalarla, yerinde ve doğru hizmeti götürme belediyecilikte en önemli noktadır. Sarayönü Belediyesinin 2010 yılından 2017 yılına kadar olan süreçte ele alınan yatırım, gelişim, kalkınma, borçlanma, riskler, ödeme gücü, kaldıraç etkileri gibi kavramlar finansal tablolar aracılığıyla okunabilir ve analiz edilebilir. Bu bağlamda yapılan çalışmalar ile bazı sonuçlar ortaya çıkmıştır."

Öz kaynağımız 40 milyon

2013 ve 2014 yılları arasında ciddi bir öz kaynak artışı olduğunu belirten Solak, "Tamamen 6360 sayılı yasanın sonucu olarak ortaya çıkmış ve kapanan belde belediyeleri taşınır ve taşınmazları sonucu artış meydana geldi. Ciddi bir zenginleşme gözükse de neredeyse 3 katına çıkan öz kaynakların borç üzerindeki dağılımı 2015 yılında hemen kendini gösterdi. 2015 yılında sermaye artışının hala devam etmesi yıl içerisinde yapılan yatırımların olumlu sonuçlarını ortaya koymuştur. %5,2'lik artış küçük gibi gözükse de borç yükünün artması daralmaya sebep oldu. 2016 yılı yine pozitif bir artış gösterdi. %15,6'lık artış ile normal seyrinde devam ederek gelişim gösterdi. 2017 yılına gelindiğinde belediyemiz öz kaynak artışı inanılmaz bir ivme kazandı ve pozitif göstergesi %48,7'lik bir artışla çok iyi bir gelişim gösterdi. 40 milyon TL civarında öz kaynak elde eden belediye öz kaynağı, aktif büyümesi değerlendirilen yıllar içerisinde en üst noktaya konumlandı." dedi.

YILLAR ÖZ KAYNAKLAR ARTIŞ (%)

2010 5.079.698,79 TL 6,4

2011 6.843.949,31 TL 34,7

2012 6.843.949,31 TL 0,0

2013 11.564.093,02 TL 69,0

2014 21.622.632,54 TL 87,0

2015 22.741.886,94 TL 5,2

2016 26.292.889,93 TL 15,6

2017 39.096.554,16 TL 48,7

Plansız faaliyet tehlikeli

Bilançoları üzerinden elde edilen bulgular ile gelir-gider hesapları incelediğinde bazı yılların dikkatle incelenmesi gerektiğini anlatan Nafiz Solak, "Gelire göre Gider karşılaştırılması yapıldığında 2010 ve 2011 yılları mali istikrarı sağlarken 2011 negatif göstergeler ise ülkesel ekonomik politikalardan da kaynaklanan nedenlerden olabileceği gibi kamusal harcamaların durduğuna işaret etmektedir. 2012 ve 2013 yılları ise gider artışını üst seviyelere çıkması ve gelirin karşılamama riskinin artmış olması kamusal harcamaların çok riskli seviyelere çıktığını göstermektedir. Sermaye artışları da bu riski arttırmıştır. Bu risklerin alınmasında ki nedenlerin ülkesel ekonomi politikaları yanında daha çok siyasal nedenler olduğu belediyelerin mali analizlerinde sürekli olarak gözükmektedir. Daha açık ifadeyle seçim yatırımları olarak ifade edilen borçlanmalar bazen olumsuz ve kontrol edilemeyen borç yükünü ortaya çıkarabilmektedir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz daralmaya götürdü

Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesinin ardından bazı göstergelerin değiştiğini kaydeden Başkan Solak, şöyle konuştu: "2013 yılında oluşan %84,3’lük gider artışı için frenleme yapılmıştır. Bu nedenle kamusal yatırımlar azaltılmış, nerdeyse durdurulmuştur. Gelire göre Giderin ayarlanması hedeflenerek 2014 ve 2015 yıllarında pozitif yönde gelişim sağlanmıştır. Bu nedenle 2015 yılında Öz kaynak artışları düşük seyretmiştir. 2016 yılında ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin siyasal ve ekonomik sonuçları tüm ülkeyi ekonomik daralmaya itmiştir. 2016 yılındaki gelir-gider dengesinin bozulması bir risk faktörü olarak gözükse de öz kaynak da ki artış bunu kontrol edilebilirliğini ortaya koymaktadır."

Emeğimizin karşılığını aldık

Solak, çalışmalarının olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını dile getirerek, "2017 yılına gelindiğinde ise öz kaynak artışı, gelir artışı ve giderdeki düşüş belediyemizdeki doğru politikaların olumlu yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Hem Finansman olarak hem de Yüzde olarak Sarayönü Belediyesi’nin en iyi dönemi sayılabilecek hem yatırımım arttığı hem gelirinin artığı hem de giderlerinin azaltıldığı yıl olmuştur. Öz kaynakta ki artışın %48,7 olması, Gelirin 8,6 Milyon TL bandına artış sağlayarak neredeyse kendinden önceki 5 yılının toplamından daha fazla olması ekonomik olarak ciddi derecede güçlenmesine işaret etmektedir." dedi.

YILLAR GELİR ARTIŞI GELİR ARTIŞI (%) GİDER ARTIŞI GİDER ARTIŞI (%)

2010 955.031,69 TL 28,8 893.684,06 TL 30,6

2011 207.698,89 TL 4,9 -353.610,76 TL -9,3

2012 571.816,39 TL 12,8 1.467.689,71 TL 42,4

2013 1.955.126,83 TL 38,7 4.155.586,07 TL 84,3

2014 2.966.411,66 TL 42,3 3.817,67 TL 0,0

2015 3.579.549,46 TL 35,9 3.303.735,20 TL 36,4

2016 1.632.966,36 TL 12,0 3.417.683,24 TL 27,6

2017 8.650.403,00 TL 57,0 2.328.278,21 TL 14,7

Gelir arttı, borç azaldı

Gelir ve gider artışına rağmen borçlanmanın aynı oranda artmadığını anlatan Nafiz Solak, "2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında düzenli olarak toplam gelir ve giderde artışlar gözükmektedir. Toplam borç artışları 2016 yılında durdurulmuş ve 2017 yılında ise ilk kez ciddi olarak azalmaya başlamıştır. 2016 yılında toplam giderin toplam gelirin önüne geçmesinin en büyük etkeni 15 Temmuz darbe girişiminin ülkesel ekonomik politikalar üzerinde ki etkisinin kaynaklanmaktadır. Toplam gelirin büyük kısmının merkezi bütçe payından gelmesi bu değeri aşağıya çekmiştir. Toplam gelirin %12 artmasının yanında toplam gider %27,6 oranında olması gelir gider dengesini olumsuz etkilemiştir. 2017 yılı ise Sarayönü Belediyesi için çok parlak bir yıl olmuştur. Toplam gelir %57 artış ile çok ciddi artışla ivme kazanmış ve bunun yanında ise toplam borç %20 seviyelerinde azalmıştır." şeklinde konuştu.