SİKA'YE, RİFA'DA GÖREVLERİ

SİKA'YE, RİFA'DA GÖREVLERİ

Haşim ölmüştü, yerine tek oğlu Muttalib geçti,

Ona kalmıştı Sika'aye, Rifa'da görevleri.

Bilhassa Sika'aye işleri hem güç, hem de zordu,

Çünkü zemzem kuyularının tamamı kurumuştu.

Hac mevsiminde gelen hacılara su vermek için,

Etraf kuyulardan su getirmek lazımdı Mekke'nin.

Su taşıma işi hem meşakkatli, hem zor bir işti,

Bu görevi yapmak içinde çok insan gerekliydi.

Etraf kuyulardan su getirip, Kâ'be'nin yanında

Bulunan havuzları doldururlar çekme sularla,

Muttalib'in ailesi kalabalık sayılmazdı,

Haris'ten başka işine yarar, yoktu bir evladı.

Abdu'l Muttalib, Kâ'be yanıda bulunan kuyuyu

Bulup, temizleyip çıkarmak istemişti bu suyu.

Düşman saldırınca Mekke'ye Cürhûm kabilesinden,

Mudâd mecbur kalmıştı kaçmağa, vatanı Mekke'den.

Kaçarken Kâ'be hazinesinden hayli eşya almış,

Kuyuya atmış, üstünü taş ve toprakla kapatmış.

Bu zemzem kuyusu senelerce böyle dolu kalmış,

Abdu'l Muttalib kuyunun yerini bulup paklamış.

Kuyudan zırhlar, kılıçlar, altından suretler çıkmış,

Kuyu temizlenmiş ve bol bol su kaynağı fışkırmış.

Abdu'l Muttalib'in yaptığı en büyük hizmet buydu,

Kâ'be'ye gelen tüm hacılar, suya kavuşmuş oldu.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi